Doktoranci

Sesja egzaminacyjna, II semestr 2016/2017.

 

 

Kierownik studiów doktoranckich

Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Saj

Szanowni Państwo,
Informujemy, ze Ministerstwo ogłosiło informacje na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2016/2017. Zapraszamy do zapoznania się z informacją na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-2016-2017.html
 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie przypominamy, że rozpoczęliśmy nabór artykułów do publikacji pokonferencyjnej "Badania Młodych Naukowców Inspirowanych Chrześcijaństwem". 
Wymogi redakcyjne znajdziecie Państwo w załączniku. Artykuł nie może przekroczyć 20 tys. znaków. Artykuły niespełniające wymogów redakcyjny będę odsyłane do poprawy. 
W załączniku znajdziecie Państwo także formularz recenzji, który powinien wypełnić i podpisać wybrany przez Państwa recenzent (np. opiekun naukowy z formularza zgłoszeniowego). Druga recenzja zostanie przeprowadzona przez osobę wybraną przez Redakcję. Osoba ta pozostanie dla Państwa anonimowa. Dwie pozytywne recenzje są warunkiem opublikowania Państwa artykułu.
Artykuł (w wersji edytowalnej - np. .doc, .docx) wraz z podpisanym przez recenzenta formularzem recenzji proszę przesyłać na adres: oknbmnich@gmail.com do dnia 30 czerwca 2016 r. 
Zostało nieco ponad tydzień czasu, stąd ponaglamy do nadsyłania tekstów.
Pliki powinny mieć następującą nazwę:
(Artykuł) Imię Nazwisko (np. Piotr Kowalski)
(Recenzja) Imię Nazwisko - recenzja (np. Piotr Kowalski - recenzja)
Jak wierzymy, książka ukaże się do końca 2016 r.
Z wyrazami uszanowania,
Bolesław A. Dùllek Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji
 
 
Szanowni Doktoranci,
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z kierownikiem studiów doktoranckich ? ks. prof. dr. hab. Markiem Sajem oraz reprezentantami Zarządu Samorządu Doktorantów dnia 6 października br. o godz. 15 w Sali 328 na kampusie Dewajtis. 
Tematyką spotkania będą zmiany w Regulaminie Samorządu Doktorantów, zmiana struktury Samorządu Doktorantów, a także podstawowe informacje na temat możliwości starania się o stypendia doktoranckie na naszej Uczelni.
Serdecznie zapraszamy,
Zarząd Samorządu Doktorantów
 
 
 
dotyczący podziału środków przyznanych przez MNiSzW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich jednostki naukowej w roku 2015
 
Informacja dot. akademika dla doktorantów stacjonarnych
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2015/2016
doktoranci II - IV roku: od 12 maja do 29 maja 2015 r.
Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016, bądź przeniosą się z innej Uczelni: od 14 lipca do 31 lipca 2015
WSZYSCY OBOWIĄZKOWO SKŁADAJĄ KOMPLET DOKUMENTÓW O DOCHODACH ZA ROK 2014 (wykaz dokumentów i wniosek do pobrania znajduje się na stronie dpm.uksw.edu.pl) 
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW ul. Wójcickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów
Zofia Parol
Dział Pomocy Materialnej dla Studentów UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud.23
01-938 Warszawa 
tel. 22 569 96 98
fax: 22 569 97 83fax: 22 569 97 83
 
Szanowni Państwo,
Przesyłam informację o szkoleniach zagranicznych dla młodych naukowców i doktorantów, otrzymaną  od ks. prof. Macieja Bały.
 
Można już składać wnioski na I turę dofinansowań Prorektora do inicjatyw Kół naukowych.
Zgodnie z Regulaminem rejestracji i finansowania samorządu studentów, samorządu doktorantów oraz innych uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich § 27 ust. 1 informujemy, że termin składania wniosków biorących udział w pierwszej turze trybu konkursowego upływa 15 stycznia 2015 r. o godzinie 15:00.
Komplet dokumentów zawierający dokładny opis inicjatywy wraz z załącznikiem, o którym mowa w Regulaminie rejestrowania i finansowania uczelnianych organizacji studenckich w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Rektora nr 11/2014 z 17 lutego 2014 r., należy dostarczyć do Działu Kształcenia (pok. 037) lub elektronicznie na adres e-mail kola@uksw.edu.pl
Wersja elektroniczna musi zawierać wszystkie wymagane podpisy, w przeciwnym razie wniosek zostanie uznany za niekompletny.
Dofinansowanie nie może być przeznaczone na:
?Catering, poczęstunek, artykuły spożywcze
?Wolne przejazdy (bez delegacji, umów)
Niezbędne dokumenty potrzebne do złożenia wniosku znajdą Państwo na stronie Działu Kształcenia w zakładce Organizacje studenckie i doktoranckie http://www.ksztalcenie.uksw.edu.pl/content/organizacje-studenckie-i-dokt.... Jednocześnie informuje, że przed złożeniem wniosku o dofinansowanie proszę się zapoznać z aktualnym wykazem działalności kół naukowych ? znajduje się na stronie Działu Kształcenia . Jeśli Państwa koło znajduje się w części ?Koła ? zawieszona działalność? oprócz wniosku o dofinansowanie muszą Państwo złożyć formularz aktualizacyjny. Bez tego wnioski o dofinansowanie nie będzie przyjęty.
 
Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową "Ignis Ardens. W 100-lecie śmierci Św. Piusa X", która odbędzie się w środę 26 listopada br. w godz. 10.00 - 15.00 w Auli im. Roberta Schumana (Campus Uniwersytecki przy ul. Wóycickiego 1/3 budynek Auditorium Maximum).
Zaproszenie do udziału w Konferencji Naukowej Doktorantów
Wydział Prawa Kanonicznego UKSW organizuje konferencję doktorantów pt.: Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła. Sympozjum odbędzie się 30 maja 2015 roku. Do wygłoszenia referatów zapraszamy doktorantów roku I, II oraz III. Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do 30 listopada 2014 roku na adres mailowy: utriusque.iuris@onet.eu. Więcej informacji na temat konferencji.
 
Konkurs ?Otwarte Drzwi? 2014
Informujemy studentów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz doktorantów, którzy piszą prace dyplomowe na temat osób z niepełnosprawnością, że mogą przystąpić do organizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych XI edycji Konkursu ?Otwarte Drzwi? na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest niepełnosprawność w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://www.pfron.org.pl/

Zaproszenie na Konferencję Naukową z cyklu Interdyscyplinarne Spojrzenie Na Społeczeństwo. Jak dostrzec zmianę? 26-27 września 2014 roku

Zaproszenie do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Doktorantów ?Nowy model procesu karnego? (Warszawa, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 16 maja 2014 r.).

Informacje dotyczące uczestnictwa w Konferencji Naukowej Doktorantów ?Nowy model procesu karnego?

Konkurs na członka Komisji Prawnej; Konkurs na członka zespołu prawnego Rzecznika Praw Doktoranta

Informacje o stypendium ministra:

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach