Zaproszenie na konferencję naukową

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Katedra Prawa o Posłudze Nauczania) ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową: "Fides, quae de verbo nascitur et nutritur. Nauczycielskie zadanie Kościoła wobec 1050. rocznicy Chrztu Polski"; program konferencji.
Konfrerencja odbędzie się 19 października (środa) 2016 r. w Warszawie, ul. Dewajtis 5 (Aula Jana Pawła II).

Druga rekrutacja uzupełniająca studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 września 2016 roku uruchomiona zostanie druga rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.
Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od dnia 28 września 2016 roku (godz. 00.01) do dnia 13 października 2016 roku (godz.

Rekrutacja na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+

Przypominamy o trwającej rekrutacji studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+. 
Rekrutacja odbywa się w systemie ciągłym i obejmuje trzy etapy - w I etapie kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez złożenie wniosku), II etap obejmuje egzamin z języka obcego, w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds.

XX Festiwal Nauki na UKSW

Serdecznie zapraszamy do udziału w XX Festiwalu Nauki. W ramach tegorocznej edycji Festiwalu lekcje dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz liceów kolejny raz poprowadzi p. mgr Arkadiusz Mróz z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.  
Prosimy o zapoznanie się z informatorem XX Festiwalu Nauki na UKSW:

Dzień organizacyjny dla studentów I roku

Szanowni Państwo, zapraszamy w dniu 28.09.2016 roku na Dzień Organizacyjny na WPK:
W godzinach 10-11:00 spotkanie z Dziekanami Wydziału - sala nr 227 A (poziom -1, budynek przy ulicy Dewajtis 5 w łączniku);
W godzinach 11-13:00 obowiązkowe szkolenie BHP z wpisem do systemu USOS sala nr 227 A (poziom -1, budynek przy ulicy Dewajtis 5 w łączniku);
W godzinach 13:00-15:00 obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta prowadzone przez Samorząd Studentów UKSW sala nr 227 A (poziom -1, budynek przy ulicy Dewajtis 5 w łączniku).
Doktoranci oraz studen

Informacje dotyczące stypendium ministra

W związku z upływającym terminem złożenia wniosków o Stypendium Ministra przez studentów i doktorantów prosimy o zapoznanie się z  warunkami ubiegania się o w/w stypendium. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

- zob. dla studentow zał. 1 Czytaj dalej

Dyżur Pana mgr. S. Skały

Dziekanat Wydziału Prawa Kanonicznego informuje, że dyżur Pana mgr. S. Skały dla studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz doktorantów, którzy nie uzyskali dotychczas zaliczenia z Języka łacińskiego odbędzie się w dniu 28.09.2016 roku (środa) w godzinach 11-13:00 w sali 322.

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie do udziału w II edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością"

Szanowni Państwo!
Zapraszamy Państwa do udziału w II edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością", który służy wyróżnianiu i promowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków studiów na polskich uczelniach. Program, współorganizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, odbywa się pod patronatem medialnym TVP Info, a patronat honorowy sprawują nad nim m.in.Konfederacja Lewiatan i Fundacja Polskiej Akademii Nauk.

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Kanonicznego Prawa Procesowego

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Kanonicznego Prawa Procesowego.Więcej informacji w załączniku: Konkurs na stanowisko adiunkta.

Wnioski o stypendia studenckie

Uwaga studenci i doktoranci!
   W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat.
   Terminy składania wniosków (studenci):
Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 1 września 2016 r.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach