Zaproszenie do udziału w Konferencji Doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

Szanowni Doktoranci.
Serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji Doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Jej temat to: Salus animarum suprema lex w świetle kanonicznego prawa karnego. Sobota, 14 maja 2016 roku, sala 227. Załączam program Konferencji.
Z wyrazami szacunku
Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Saj
Kierownik Studiów Doktoranckich

KOMUNIKATY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

KOMUNIKAT  NR 1 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 04.05.2016 roku
    Wydziałowa Komisja Wyborcza, na podstawie § 21 ust. 1 Załącznika nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW, zwołuje posiedzenie kolegium elektorów Wydziału, w celu prezentacji kandydatów na dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na dzień 10 maja 2016 r., przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w sali nr 227, o godz. 11.30.
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej WPK
ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Gręźlikowski 
 
KOMUNIKAT  NR 2 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 04.05.2016 roku
    Wydziałowa Komisja Wyborcza, na podstawie § 22 ust. 2 Załącznika nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW, zwołuje posiedzenie kolegium elektorów Wydziału, w celu wyboru dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, na kadencję od 2016 do 2020 roku, przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, na dzień 17 maja 2016 r., w sali nr 227, o godz. 11.00.
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej WPK
ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Gręźlikowski 

Terminy składania wniosków o akademik na rok akademicki 2016/2017

Studenci II - VI roku oraz doktoranci II - IV roku: od 16 maja do 31 maja 2016 r.
Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017, bądź przeniosą się z innej Uczelni: od 15 lipca do 29 lipca 2016.
Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2015.
Wnioski nalezy złożyć w Dziale pomocy materialnej dla studentów - ul.

Rekrutacja uzupełniająca studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 maja 2016 roku uruchomiona zostanie rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017. 
Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od 9 maja 2016 roku (godz. 00.01) do 19 maja 2016 roku (godz.

Uchwała Nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Prawa Kanonicznego w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego

1. Zgodnie z § 11 ust. 2 Załącznika nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW. kandydatów na dziekana może zgłaszać osoba posiadająca czynne prawo wyborcze - § 46 ust. 3 Statutu UKSW.
2. Dokument zgłoszeniowy, wraz z pisemną zgodą kandydata na dziekana - § 20 ust. 2 Załącznika nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW, należy dostarczyć w zaklejonej kopercie, do sali nr 322, przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, gdzie członkowie Wydziałowej Komisji Wyborczej będą pełnić dyżur, według poniższego harmonogramu:
26 kwietnia (wtorek) - w godz. od 11.00 do 12.30,
27 kwietnia (środa) - godz. od 10.00 do 11.30,
28 kwietnia (czwartek) - godz. 12.00 do 13.00.
Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r.

Czytaj dalej

Życzenia Świąteczne Wielkanoc 2016

Z okazji Świąt Wielkanocnych

życzę wszystkim Pracownikom, Doktorantom i Studentom, by Jezus Chrystus otwierał serca na miłosierdzie Boga, ukazywał prawdę, tak potrzebną w naszym życiu oraz był pokojem i mocą w pokonywaniu trudów codziennych obowiązków.

Radosnego Alleluja!

Dziekan WPK UKSW Wielkanoc 2016 r.

Czytaj dalej

Wyniki rekrutacji do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 marca 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej ds. Programu Erasmus+ Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu przeprowadzenia III etapu rekrutacji studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW do Programu Erasmus+ na wyjazd na studia do uczelni partnerskiej w roku akademickim 2016/2017.

W trakcie posiedzenia Komisja Rekrutacyjna rozpatrzyła wnioski kandydatów z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW oraz podjęła decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do wyjazdu na studia do uczelni partnerskich w ramach Programu Erasmus+. Czytaj dalej

VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Mamy zaszczyt poinformować, iż tegoroczny VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego zakończył się sukcesem naszej Uczelni. Drużyna Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Łukasz Cegielski, Radosław Gosiewski, Dawid Niemczycki) zajęła I miejsce w klasyfikacji drużynowej. 
W klasyfikacji indywidualnej na podium stanęło dwóch reprezentantów naszej Uczelni.
I miejsce ? Aleksandra Rybaczek (KUL)
II miejsce ? Radosław Gosiewski (UKSW)
III miejsce ? Łukasz Cegielski (UKSW)
Na zwycięzców czekały, jak co roku atrakcyjne nagrody rzeczowe, a na zwycięską drużynę - puchar.  
Laureaci otrzymali również nagrody książkowe, sponsorowane przez Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego oraz pracowników Wydziału, a także gadżety Samorządu Doktorantów UKSW.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach