Kurs dokształcający Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w jednosemestralnym kursie dokształcającym: Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznymZajęcia obejmują 24 godziny zajęć, zrealizowanych podczas 3 spotkań sobotnich: 21 listopada 2015 r., 19 grudni Czytaj dalej

Kurs dokształcający Małżeństwa mieszane

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w kursie dokształcającym: Małżeństwa mieszane. Zajęcia trwają jeden semestr: 5 spotkań sobotnich: 17 października 2015 r., 7 listopada 2015 r., 5 grudnia 2015 r.,  16 stycznia 2016 r. oraz 30 stycznia 2016 r., w godz. 9.00-14.00. Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o kursie.

Studia podyplomowe Sądownictwo i Administracja w Kościele

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w VI edycji rocznych Studiów Podyplomowych w roku 2015/2016:
Sądownictwo i Administracja w Kościele.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o kursie. Kwestionariusz kursu

Termin pierwszego posiedzenia Wydziałowej Rady Studentów, Wydziału Prawa Kanonicznego

Został wybrany nowy skład Wydziałowej Rady Studentów, Wydziału Prawa Kanonicznego. Nowymi przedstawicielami studentów są:
Weronika Goszczyńska, Kaja Niewiadomska, Hubert Kordos, Dawid Olszewski oraz Szczepan Rączkowski.
Pierwsze posiedzenie Rady jest zaplanowane na 1 czerwca 2015 r. o godzinie 15:00. Więcej informacji na temat Wydziałowej Rady Studentów, zob. katalog "Studenci", na tej samej stronie.

Rekrutacja uzupełniająca studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ 2015/2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 maja 2015 roku uruchomiona zostanie rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016. 
Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od  20 maja 2015 roku (godz. 00.01) do 31 maja 2015 roku (godz.

Zaproszenie na Konferencję "Katolickie zasady relacji Państwo-Kościół a prawo polskie"

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Stowarzyszenie Kanonistów Polskich mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Katolickie zasady relacji Państwo-Kościół a prawo polskie", z okazji 50-lecia zamknięcia obrad Soboru Watykańskiego II. Konferencja odbędzie się w środę 20 maja 2015 r. w Auli Jana Pawła II, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. Szczegółowy program sympozjum

Zaproszenie na Konferencję Doktorantów "Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła"

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji Doktorantów "Małżeństwo i rodzina podstawową troską Kościoła". Konferencja odbędzie się w sobotę 30 maja 2015 r. w sali 116, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. Szczegółowy program sympozjum

Decyzja prorektora ds. studenckich i kształcenia: "Dzień studenta UKSW 2015"

DECYZJA NR 8/2015 PROREKTORA DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA UKSW w Warszawie, z dnia 23 kwietnia 2015 r. Na podstawie § 168 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ? postanawia się, co następuje: § 1  1. W dniu 14 maja 2015 roku od godziny 15.00 odwołuję zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych w związku z ?Dniem Studenta UKSW 2015?. 2. Zobowiązuje się kierowników dziekanatów wydziałów do poinformowania o powyższym wykładowców i studentów § 2 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zaproszenie na konferencję: Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego ma zaszczyt zaprosić do udziału w Konferencji Naukowej z okazji Roku Życia Konsekrowanego: Prawo kanoniczne pomocą osobom konsekrowanym w dążeniu ad perfectam caritatem. Sympozjum odbędzie się w środę 29 kwietnia 2015 r. w auli Jana Pawła II, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa. Szczegółowy program sympozjum

Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Co Bóg złączył?" Małżeństwo, rodzina i płciowość w kontekście Synodu Biskupów 2014 ? 2015

Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową: "Co Bóg złączył?" Małżeństwo, rodzina i płciowość w kontekście Synodu Biskupów 2014 ? 2015, która odbędzie się we wtorek 14 kwietnia 2015 r. (początek o godz. 10.00) w Auli im. Roberta Schumana bud. Auditorium Maximum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Wóycickiego 1/3).  
Decyzją Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW ks. prof. dra hab.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach