Wyniki wyborów do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Z radością pragniemy poinformować, iż ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski został  wybrany członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na najbliższa kadencję. W imieniu Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW składamy Księdzu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje.

Santander - stypendia i staże

Na prośbę ks. Prorektora dr. hab. Macieja Bały przekazujemy następujące informacje dotyczące stypendiów i staży z Santandera:

- stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników (wykładowcy i administracja): http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/785-50-stypendiow-od-santandera;

- umiędzynarodowienie (półwysep Iberyjski, Ameryka Łacińska): http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/786-granty-na-mobilnosc-miedzynarodowa; Czytaj dalej

Wyjazd do Krakowa

W poniedziałek 12 grudnia br. grupa studentów II i V roku wraz z ks. dr. Janem Dohnalikiem wyjechała do Krakowa. Głównym celem wyjazdu była wizyta w Krakowskiej Kurii i Sądzie Metropolitalnym. Studenci wysłuchali wykładu ks. dr. hab. Piotra Majera - kanclerza Kurii Metropolitalnej. Zapoznali się również ze strukturą Kurii i Sądu oraz sposobem jej funkcjonowania. W program wyjazdu było również wpisane zwiedzanie najważniejszych zabytków miasta. Czytaj dalej

Zaproszenie na Opłatek Uniwersytecki

Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Jego Magnificencja Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, w imieniu Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i własnym, zaprasza wszystkich Członków społeczności akademickiej na tradycyjne Spotkanie Wigilijne, które odbędzie się w czwartek,  15 grudnia 2016 r.  o godz. 14:00, w auli im. Jana Pawła II, w kampusie uniwersyteckim  przy ul. Dewajtis 5. Podczas wspólnego kolędowania przełamiemy się opłatkiem i złożymy sobie wzajemnie życzenia. Czytaj dalej

Doktorat p. mgr. Rafała Wójcickiego

Dnia 6 grudnia 2016 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr. Rafała Wójcickiego, absolwenta wyżej wymienionego Wydziału. Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. Symulacja zgody małżeńskiej w wyrokach Trybunału Metropolitalnego warszawskiego pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Czytaj dalej

Konkurs na stanowisko profesora nadzyczajnego w Katedrze Prawa o Posłudze Uświęcania

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzyczajnego w Katedrze Prawa o Posłudze Uświęcania. Więcej informacji w załączniku: Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kanonicznego Prawa Karnego

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kanonicznego Prawa Karnego. Więcej informacji w załączniku: Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Kurs dokształcający - Zarządzanie i administracja w instytutach zakonnych

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w jednosemestralnym kursie dokształcającym: Zarządzanie i administracja w Instytutach Zakonnych.

Szczegółowe informacje: cf. Załącznik 1. Natomiast formularz: cf. Załącznik 2.

ZAPRASZAMY!

Program MOST

Zapraszamy  Studentow i Doktorantów WPK do zapoznania się z Program mobilności studentów i doktorantów MOST. Więcej informacji w zakładce strony WPK Studenci - ogłoszenia oraz na stronie internetowej Uniwersytetu Warszawskiego https://most.uka.uw.edu.pl

 

Msza święta za zmarłych Profesorów i Studentów WPK

Dziekan WPK zaprasza PT Pracowników oraz Studentów na Mszę świętą za zmarłych Profesorów i Studentów, która będzie sprawowana w kaplicy uniwersyteckiej w dniu 08.11.2016 r. o godz. 10.30.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach