Umowa Patronackia pomiędzy Wydziałem Prawa Kanonicznego UKSW a Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutowskiego

W dniu 7 marca 2017 roku miało miejsce podpisanie Umowy Patronackiej pomiędzy Wydziałem Prawa Kanonicznego UKSW oraz Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutowskiego, na podstawie której Wydział objął patronat dydaktyczno–wychowawczy nad częścią procesu kształcenia w Liceum. Podpisana umowa przewiduje m.in. Czytaj dalej

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych!

Dyżur  Ks. prof. dr. Hab. Henryka Stawniaka dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się w dniu 8 marca o godzinie 13 w sali 57. 

 

Rejestracja wniosków o stypendia

UWAGA STUDENCI !!!

OD 1.03.2017 REJESTRACJA WNIOSKÓW O STYPENDIA BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ ZA POMOCĄ MODUŁU STYPENDIALNEGO USOSWEB - szczegółowe informacje znajdują się na stronie Działu Pomocy Materialnej dla Studentów:  www.dpms.uksw.edu.pl

Terminy sesji poprawkowej

W zakładce Studenci zostały umieszczone terminy sesji poprawkowej (semestr zimowy 2016/1017 r.)

ZMIANY W PLANIE ZAJĘĆ

W zakładce Studenci - Plan zajęć został umieszczony aktualny plan (aktualizacja - 27.02.2017 r.)

Zaproszenie na konferencję naukową

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Katedra Prawa Polskiego) ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową: "Rozdział i współpraca Kościoła i Państwa w Europie". Informacja o konferencji.
Konfrerencja odbędzie się 17 maja 2017 r. w Warszawie, ul. Dewajtis 5 (Aula Jana Pawła II).

Biuro Karier zaprasza na spotkania dotyczące wyjazdów zagranicznych

Au Pair USA – 01.03.2017 o godz. 15-17, Audytorium Maximum, sala 327

Eures Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą – 09.03.2017 o godz. 14-15:30, Audytorium Maximum, sala 327

Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu, wyślij zgłoszenie na adres biurokarier@uksw.edu.pl, w tytule podając nazwę spotkania.

Liczba miejsc ograniczona!

Zapraszamy!

Doktorat p. mgr. Pawła Stasiuka

     Dnia 21 lutego 2017 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr. Pawła Stasiuka, absolwenta wyżej wymienionego Wydziału. Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Wpływ przymusu i bojaźni na ważność małżeństwa w świetle wyroków Roty Rzymskiej w latach 1983-2004”.
    Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Gintera Dzierżona. Recenzentami rozprawy byli ks. dr hab. Piotr Majer i ks. prof. UWM dr hab. Lucjan Świto. Czytaj dalej

Informacja

Informujemy, że w najbliższą środę tj. 15 lutego br. Sekretariat Dziekanatu WPK będzie czynny do godz. 11.00.

Rekrutacja na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+

Informujemy o uruchomieniu rekrutacji studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na wyjazdy w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej w ramach Programu Erasmus+.

Rekrutacja obejmuje trzy etapy - w I etapie kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez złożenie wniosku), II etap obejmuje egzamin z języka obcego, w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu ERASMUS+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do udziału w Programie i wyjazdu w celu odbycia praktyki w instytucji zagranicznej. Czytaj dalej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach