Doktor WPK - ks. Piotr Sawczuk - mianowany biskupem

Z radością informuję, że doktor naszego Wydziału, ks. Piotr Sawczuk w dniu 19 stycznia 2013 roku, został mianowany przez Papieża Benedykta XVI biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej.
Biskup nominat w roku 1996 uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego na podstawie rozprawy pt. Communicatio in sacris w kanonicznym prawie karnym, której promotorem był ks. prof. Jerzy Syryjczyk.
W imieniu Pracowników, studentów i doktorantów WPK gratuluję ks. dr. Piotrowi Sawczukowi nominacji biskupiej i życzę owocnej posługi.
Dziekan WPK

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach