Wyklady prof. Pudumai Doss w j. angielskim

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW organizuje wykłady gościnne z kanonicznego prawa małżeńskiego. Tytuł wykładów: Dissolution of the Bond (cc. 1141-1150 CIC 1983): norms of the canon law and practice of the Tribunals Roman Curia. Będą one głoszone w języku angielskim. Prowadzić je będzie ks. prof. M. J. Jesu Pudumai Doss, SDB. Pochodzi z Indii, pracuje na Wydziale Prawa Kanonicznego Universit? Pontificia Salesiana w Rzymie.
Wykłady odbywać się będą codziennie w dniach od 11 do 15 marca 2013 roku w godzinach 16.45-20.00, sala 052. Uczestnictwo w wykładach potwierdzone będzie wpisem do indeksu.
Serdecznie zapraszamy doktorantów i studentów z IV i V roku studiów stacjonarnych.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach