Rada Wydziału

Rada Wydziału jest najwyższym organem Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako ciało kolegialne Wydziału składa się z:
- samodzielnych pracowników naukowych,
- przedstawicieli młodszych pracowników,
- przedstawicieli doktorantów i studentów
oraz przedstawicieli pracowników administracyjnych Wydziału.

Skład Rady Wydziału Prawa Kanonicznego:

Skład Rady Wydziału Prawa Kanonicznego:
1. Ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK - dziekan
2. Ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW - prodziekan
3. Ks. dr hab. Marek SAJ, prof. UKSW - prodziekan
4. Ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. UKSW
5. Ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW
6. Ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON
7. Ks. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI, prof. UKSW
8. Ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI 
9. Ks. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI, prof. UKSW
10. Ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI
11. Ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR
12. Ks. dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI, prof. UKSW 
13. Ks. dr hab. Wojciech NECEL, prof. UKSW
14. Dr hab. Helena PIETRZAK, prof. UKSW
15. Ks. dr hab. Piotr RYGUŁA, prof. UKSW
16. Ks. dr hab. Marek STĘPIEŃ, prof. UKSW
17. S. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. UKSW
18. Ks. prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI
19. Ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI - przedst. mł. prac.
20. Dr Lavinia BRANCUSI - przedst. mł. prac.
21. Ks. dr Jan DOHNALIK - sekretarz
22. Dr Mariusz GRABOWSKI - przedst. mł. prac.
23. Dr Katarzyna MAJCHRZAK - sekretarz
24. Dr Michał PONIATOWSKI - przedst. mł. prac.
25. Mgr Igor KILANOWSKI - przedst. doktorantów
26. Mgr Dawid LIPIŃSKI - przedst. doktorantów
27. Rafał BOROWY - przedst. studentów
28. Agata MATULA - przedst. studentów
29. Magdalena MOSKAŁA - - przedst. studentów
30. Kaja NIEWIADOMSKA - przedst. studentów
31. Mariola PIREK - przedst. studentów
32. Mgr. Małgorzata DOROZIŃSKA - przedst. prac. administr.
33. Mgr Teresa PAWELSKA - przedst. prac. administr.

 

Terminarz  posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2017-2018

17.10.2017 r.
14.11.2017 r.
12.12.2017 r.
16.01.2018 r.
20.02.2018 r.
13.03.2018 r.
17.04.2018 r.
15.05.2018 r.
05.06.2018 r.
26.06.2018 r.
 

Terminarz  posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2018-2019

16.10. 2018 r.
13.11. 2018 r.
11.12. 2018 r.
15.01.2019 r.
19.02. 2019 r.
12.03. 2019 r.
09.04.2019 r.
14.05.2019 r.
04.06.2019 r.
25.06.2019 r.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach