Rada Wydziału

Rada Wydziału jest najwyższym organem Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako ciało kolegialne Wydziału składa się z:
- samodzielnych pracowników naukowych,
- przedstawicieli młodszych pracowników,
- przedstawicieli doktorantów i studentów
oraz przedstawicieli pracowników administracyjnych Wydziału.

Skład Rady Wydziału Prawa Kanonicznego:
1. Ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. uczelni - dziekan
2.  Ks. dr Rafał KAMIŃSKI - prodziekan
3. Ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. uczelni - dyrektor Instytutu
4. Ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. uczelni
5. Ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON
6. Ks. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI, prof. uczelni
7. Ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI
8. Ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI
9. Ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR
10. Ks. dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI, prof. uczelni
11. Dr hab. Helena PIETRZAK, prof. uczelni
12. Ks. dr hab. Piotr RYGUŁA, prof. uczelni
13. Ks. dr hab. Marek SAJ, prof. uczelni
14.Ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK
15. Ks. dr hab. Marek STĘPIEŃ, prof. uczelni
16. Ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. uczelni
17. S. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. uczelni
18. Ks. prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI
19. Ks. dr Jan DOHNALIK - przedst. mł. prac.
20. Dr Mariusz GRABOWSKI - przedst. mł. prac.
21. Dr Katarzyna MAJCHRZAK - sekretarz
22. Dr Michał PONIATOWSKI - przedst. mł. prac.
23. Anna GAJDA - przedst. studentów
24. Mgr. Małgorzata DOROZIŃSKA - przedst. prac. administr.
 
 
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach