Rada Wydziału

Rada Wydziału jest najwyższym organem Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jako ciało kolegialne Wydziału składa się z:
- samodzielnych pracowników naukowych,
- przedstawicieli młodszych pracowników,
- przedstawicieli doktorantów i studentów
oraz przedstawicieli pracowników administracyjnych Wydziału.

Skład Rady Wydziału Prawa Kanonicznego:
1. Ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK - dziekan
2. Ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW - prodziekan
3. Ks. dr hab. Marek SAJ, prof. UKSW - prodziekan
4. Ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI
5. Ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. UKSW
6. Ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW
7. Ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON
8. Ks. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI, prof. UKSW
9. Ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI 
10. Ks. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI, prof. UKSW
11. Ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI
12. Ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR
13. Ks. dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI, prof. UKSW 
14. Ks. dr hab. Wojciech NECEL, prof. UKSW
15. Dr hab. Helena PIETRZAK, prof. UKSW
16. Ks. dr hab. Piotr RYGUŁA, prof. UKSW
17. Ks. dr hab. Marek STĘPIEŃ, prof. UKSW
18. S. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. UKSW
19. Ks. prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI
20. Ks. dr Jan DOHNALIK - urlop
21. Dr Mariusz GRABOWSKI - przedst. mł. prac.
22. Ks. dr Rafał KAMIŃSKI - sekretarz
23. Dr Katarzyna MAJCHRZAK - sekretarz
24. Dr Michał PONIATOWSKI - przedst. mł. prac.
25. Ks. mgr Paweł BADURA - przedst. doktorantów
26. Mgr Angelo DĄBROWSKI - przedst. doktorantów
27. Rafał BOROWY - przedst. studentów
28. Katarzyna FOŁTA - przedst. studentów
29. Kinga MAŁCZUK - przedst. studentów
30. Magdalena MOSKAŁA - przedst. studentów
31 Mariola PIREK - przedst. studentów
32. Mgr. Małgorzata DOROZIŃSKA - przedst. prac. administr.
33. Mgr Teresa PAWELSKA - przedst. prac. administr.

 

Terminarz  posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2018-2019

16.10. 2018 r.
13.11. 2018 r.
11.12. 2018 r.
15.01.2019 r.
19.02. 2019 r.
12.03. 2019 r.
09.04.2019 r.
14.05.2019 r.
04.06.2019 r.
25.06.2019 r.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach