Konkurs Prawa Kanonicznego

W środę 20 marca 2013 r., o godz. 11.00 w Auli Jana Pawła II w kampusie przy ul. Dewajtis 5, z inicjatywy studentów WPK UKSW, odbędzie się Konkurs Prawa Kanonicznego. Ma on na celu pogłębianie wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, rozwijanie u studentów umiejętności rozwiązywania problemów prawnych oraz szerzenie świadomości prawnej z zakresu prawa kanonicznego, jak również integrację środowisk akademickich. Organizowany jest cyklicznie i w poprzednich latach był ogromnym sukcesem. W tym roku w Konkursie biorą udział uczestnicy z pięciu uczelni (KUL, UWM, UAM, UŚ, UKSW), a swoją materią obejmuje on VII Księgę KPK Procesy: część II: Proces sporny oraz część III: Niektóre procesy specjalne, a także Instrukcję Dignitas connubii.
Konkurs objęty jest honorowym patronatem Rady Naukowej KEP, Rady Prawnej KEP, Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Rektora UKSW oraz Dziekana WPK UKSW.
Serdecznie zapraszamy!

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach