Kompetencje absolwentów szkół wyższych, a wyzwania rynku pracy

Konferencja pod takim tytułem odbędzie się 12 kwietnia 2013 od godz. 12 do 16 w auli Schumana w Auditorium Maximum.
Organizatorem jest Niezależne Zrzeszenie Studentów UKSW.
     Program:
12.00 ? Otwarcie Konferencji i powitanie gości
     Wystąpienia wprowadzające:
- Przewodniczący NZS UKSW ? ?Zostać absolwentem uczelni wyższej - i co dalej??
- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - "Młodzi wykształceni i coraz częściej bezrobotni. Sytuacja studentów na rynku pracy w oparciu o wyniki Bilansu Kapitału Ludzkiego
12.30 ? 13.30 ? Sesja I Studencka - Moderator Paweł Głuchowski - Przewodniczący NZS UKSW
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
13.30 ? 13.50 ? przerwa kawowa
13.50 ? 15.50 ? Sesja II Ekspercka - Moderator Jarosław Gugała
Monika Dawid-Sawicka (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości),
Justyna Politańska (Polska Konfederacja Pracowników Prywatnych Lewiatan),
Prof.Marian Dobrzyński (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego),
Dr Monika Gładoch (Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej),
Marta Piasecka (Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego),
Monika Styczyńska (Manpower Group),
Łukasz Sobkowicz (Adecco Poland),
Marcin Witkowski (ConQuest Consulting).

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach