Kursy dokształcające

Oferta kursów dokształcających na rok akademicki 2018/2019:

 

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych:

Czas trwania: jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 1600 złotych.

 

Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób konsekrowanych:

Czas trwania:  jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 1600 złotych.

 

Praktyka sądowa:

Czas trwania jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 2000 złotych.

Informacje;

Plan zajęć;

Formularz zgłoszeniowy;

 

Ochrona danych osobowych w instytucjach życia konsekrowanego i stowarzyszeniach życia apostolskiego:

Czas trwania jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 2000 złotych.

Informacje;

Plan zajęć;

Formularz zgłoszeniowy;

 

Przygotowanie do poradnictwa związanego z procesem o stwierdzenie nieważności małżeństwa po reformie papieża Franciszka:

Czas trwania jeden semestr, koszt kursu dokształcającego: 2000 złotych.

 

 

===================================================================================================

 

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE - II SEMESTR 2017/2018

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w jednosemestralnym kursie dokształcającym: Zarządzanie i administracja w instytutach zakonnych.

 

   

  KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE - I SEMESTR 2017/2018

  Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa  w jednosemestralnych kursach dokształcających:

  - Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym

  - Opodatkowanie kościelnych jednostek organizacyjnych i osób duchownych

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z informacjami i programem.

   

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  KURSY W ROKU 2016/2017

  1. Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w kursie dokształcającym: Opodatkowanie kościelnych jednostek organizacyjnych i osób duchownych. Zajęcia trwają jeden semestr.

  2. Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w kursie dokształcającym: Migrantologia – studium prawno-socjologiczne. Zajęcia trwają jeden semestr.

   

  3. Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w edycji jednosemestralnego kursu dokształcającego: Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego - NOWA OFERTA

  4. Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w jednosemestralnym kursie dokształcającym: Zarządzanie i administracja w instytutach zakonnych.

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  KURSY W ROKU 2015/2016

  Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w kursie dokształcającym: Małżeństwa mieszane. Zajęcia trwają jeden semestr: 5 spotkań sobotnich: 17 października 2015 r., 7 listopada 2015 r., 5 grudnia 2015 r.,  16 stycznia 2016 r. oraz 30 stycznia 2016 r., w godz. 9.00-14.00.

  Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w jednosemestralnym kursie dokształcającym: Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznymZajęcia obejmują 24 godziny zajęć, zrealizowanych podczas 3 spotkań sobotnich: 21 listopada 2015 r., 19 grudnia 2015 r. oraz 16 stycznia 2016 r., w godz. 9.00-16.00.

  Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w jednosemestralnym kursie dokształcającym: Zarządzanie i administracja w instytutach zakonnych. Zajęcia obejmują 48 godzin zajęć, zrealizowanych podczas 4 spotkań w piątki i soboty, raz w miesiącu (od października do stycznia); godziny zjazdów: w piątki od godz. 16.00, w soboty od godz. 8.00 do 16.00 (=12 godz. wykładowych) w budynkach UKSW. Terminy zjazdów: 9-10 października, 13-14 listopada, 11-12 grudnia, 8-9 stycznia.   

  KURSY W ROKU 2014/2015

  Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w kursie dokształcającym: Małżeństwa mieszane. Zajęcia trwają jeden semestr: 5 spotkań sobotnich: 21 luty 2015 r., 21 marca 2015 r., 11 kwietnia 2015 r.,  16 maja 2015 r. oraz 13 czerwca 2015 r.
  Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w kursie dokształcającym dla Seniorów: Prawa i obowiązki wiernych we wspólnocie Kościoła. Zajęcia odbywają się w soboty w godzinach 10.00-13.30: 21 lutego 2015 r., 7 marca 2015 r., 21 marca 2015 r., 11 kwietnia 2015 r., 25 kwietnia 2015 r., 16 maja 2015 r.
  Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w kursie dokształcającym: Procedury prawno-karne w instytutach życia konsekrowanego. Zajęcia odbywają się w trzy soboty w godz. 9.00-15.00: 7 marca 2015 r., 25 kwietnia 2015 r. oraz 13 czerwca 2015 r.
   
  • Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w kursie dokształcającym: Zarządzanie i administracja w instytutach zakonnych
  • Terminy zjazdów kursu: Zarządzanie i administracja w instytutach zakonnych: 17-18 października, 21-22 listopada, 19-20 grudnia, 16-17 stycznia.  Plan zajęć
  Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o kursie. Kwestionariusz kursu
   
  • Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w jednosemestralnym kursie dokształcającym: Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym.
  Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o kursie. Kwestionariusz kursu
  • Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w II edycji jednosemestralnego kursu dokształcającego: Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego

  Zapraszamy do zapoznania się z pełną informacją o kursie. Kwestionariusz kursu

  KURSY W ROKU 2013/2014

  Wydział Prawa Kanonicznego UKSW organizuje w I semestrze roku akad. 2013/2014 jednosemestralny kurs dokształcający: Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych i konsekrowanych.

  Szczegółowe informacje o kursie

  Kwestionariusz przyjęcia na kurs

  Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w roku akad. 2013/2014 w jednosemestralnym kursie dokształcającym: Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego.

  Szczegółowe informacje o kursie

  Kwestionariusz przyjęcia na kurs

  Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w w roku akademickim 2013/2014 w jednosemestralnym kursie dokształcającym: Administracja instytucjami kościelnymi w prawie kanonicznym i w prawie polskim.

  Szczegółowe informacje o kursie     Szczegółowy program kursu
  Kwestionariusz przyjęcia na kurs

  Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
  Informacja o ciasteczkach