Struktura Wydziału

STRUKTURA WYDZIAŁU
Kierunek: prawo kanoniczne

KATEDRY, KIEROWNICY KATEDR I ZAKŁADÓW OD 01.10.2020 do 30.11.2024

1. KATEDRA HISTORII, TEORII I NORM OGÓLNYCH PRAWA KANONICZNEGO
Kierownik: ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON
Stanowiska: prof. zw.: ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON
prof. nadzw.: ks. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI, prof. uczelni
adiunkt: ks. dr Jan DOHNALIK

Zakład Historii Źródeł i Literatury Prawa Kanonicznego
Kierownik: wakat

Zakład Historii Prawa Kanonicznego
Kierownik: wakat

Zakład Prawa Rzymskiego
Kierownik: ks. dr Jan DOHNALIK

Zakład Teorii Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI, prof. uczelni

Zakład Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON

2. KATEDRA USTROJU KOŚCIOŁA I KANONICZNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Kierownik: ks. prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI
Stanowiska: prof. nadzw.: ks. prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI
prof. nadzw.ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. uczelni
prof. nadzw.: s. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. uczelni
prof. nadzw.: ks. dr hab. Marek STĘPIEŃ, prof. uczelni

Zakład Ustroju Kościoła
Kierownik: ks. prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI

Zakład Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego
Kierownik: s. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. uczelni

Zakład Prawa Kościołów Wschodnich
Kierownik: ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. uczelni

Zakład Praw i Obowiązków Wiernych
Kierownik: ks. dr hab. Marek STĘPIEŃ, prof. uczelni

3. KATEDRA PRAWA O POSŁUDZE NAUCZANIA I UŚWIĘCANIA
Kierownik: ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI
Stanowiska: prof. zw.: ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI
Stanowiska: prof. nadzw.: ks. dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI, prof. uczelni

Zakład Prawa o Posłudze Nauczania
Kierownik: ks. dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI, prof. uczelni

Zakład Prawa o Posłudze Uświęcania
Kierownik: ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI

4.  KATEDRA KANONICZNEGO PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO I RODZINNEGO
Kierownik: ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK
Stanowiska: prof. zw.: ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK
prof. zw.: ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI
prof. nadzw.: ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. uczelni
adiunkt: ks. dr Rafał KAMIŃSKI

Zakład Prawa Małżeńskiego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK        

Zakład Prawa Rodzinnego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI

5.  KATEDRA KANONICZNEGO PRAWA KARNEGO, ADMINISTRACYJNEGO I PROCESOWEGO
Kierownik: ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR
Stanowiska: prof. zw.: ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR
prof. nadzw.: ks. dr hab. Marek SAJ, prof. uczelni
prof. nadzw.: ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. uczelni
prof. nadzw.: ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. uczelni

Zakład Kanonicznego Prawa Karnego
Kierownik: ks. dr hab. Marek SAJ, prof. uczelni

Zakład Kanonicznego Prawa Administracyjnego
Kierownik: ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. uczelni

Zakład Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła
Kierownik: ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. uczelni

Zakład Kanonicznego Prawa Procesowego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR

6. KATEDRA PRAWA POLSKIEGO I MIĘDZYNARODOWEGO
Kierownik: ks. dr hab. Piotr RYGUŁA, prof. uczelni
Stanowiska: prof. nadzw.: ks. dr hab. Piotr RYGUŁA, prof. uczelni
prof. nadzw.: p. dr hab. Helena PIETRZAK, prof. uczelni
adiunkt: p. dr Mariusz GRABOWSKI
adiunkt: p. dr Katarzyna MAJCHRZAK
adiunkt: p. dr Michał PONIATOWSKI
starszy wykładowca: p. mgr Arkadiusz MRÓZ

Zakład Historii Prawa
Kierownik: ks. dr hab. Piotr RYGUŁA, prof. uczelni

Zakład Prawa Konstytucyjnego, Wyznaniowego oraz Konkordatowego
Kierownik: p. dr Michał PONIATOWSKI

Zakład Prawa Cywilnego
Kierownik: p. dr hab. Helena PIETRZAK, prof. uczelni

Zakład Prawa Administracyjnego
Kierownik: p. dr Mariusz GRABOWSKI

Zakład Prawa Karnego
Kierownik: p. dr Katarzyna MAJCHRZAK

 
=======================================================================================
KATEDRY, KIEROWNICY KATEDR I ZAKŁADÓW OD 01.10.2017 do 30.11.2019

1. KATEDRA HISTORII, TEORII I NORM OGÓLNYCH PRAWA KANONICZNEGO
Kierownik: ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON
Stanowiska: prof. zw.: ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON
prof. nadzw.: ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI
prof. nadzw.: ks. prof. UKSW dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI
prof. nadzw.: ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech NECEL
adiunkt: ks. dr Jan DOHNALIK

Zakład Historii Źródeł i Literatury Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech NECEL

Zakład Historii Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI

Zakład Prawa Rzymskiego
Kierownik: ks. dr Jan DOHNALIK

Zakład Teorii Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI

Zakład Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON

2. KATEDRA USTROJU KOŚCIOŁA I KANONICZNYCH FORM ŻYCIA KONSEKROWANEGO
Kierownik: ks. prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI
Stanowiska: prof. nadzw.: ks. prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI
prof. nadzw.: ks. prof. UKSW dr hab. Marek STOKŁOSA
prof. nadzw.: s. prof. UKSW dr hab. Bożena SZEWCZUL
prof. nadzw.: ks. dr hab. Marek STĘPIEŃ

Zakład Ustroju Kościoła
Kierownik: ks. prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI

Zakład Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego
Kierownik: s. prof. UKSW dr hab. Bożena SZEWCZUL       

Zakład Prawa Kościołów Wschodnich
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Marek STOKŁOSA         

Zakład Praw i Obowiązków Wiernych
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Marek STĘPIEŃ

3. KATEDRA PRAWA O POSŁUDZE NAUCZANIA I UŚWIĘCANIA
Kierownik: ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI
Stanowiska: prof. zw.: ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI
Stanowiska: prof. nadzw.: ks. prof. UKSW dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI    

Zakład Prawa o Posłudze Nauczania
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI        

Zakład Prawa o Posłudze Uświęcania
Kierownik: ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI

4.  KATEDRA KANONICZNEGO PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO I RODZINNEGO
Kierownik: ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK
Stanowiska: prof. zw.: ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK
prof. zw.: ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI
prof. nadzw.: ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI
adiunkt: ks. dr Rafał KAMIŃSKI

Zakład Prawa Małżeńskiego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK        

Zakład Prawa Rodzinnego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI

5.  KATEDRA KANONICZNEGO PRAWA KARNEGO, ADMINISTRACYJNEGO I PROCESOWEGO
Kierownik: ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR
Stanowiska: prof. zw.: ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR
prof. nadzw.: ks. prof. UKSW dr hab. Marek SAJ
prof. nadzw.: ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz BOREK
prof. nadzw.: ks. prof. UKSW dr hab. Arkadiusz DOMASZK

Zakład Kanonicznego Prawa Karnego
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Marek SAJ     

Zakład Kanonicznego Prawa Administracyjnego
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz BOREK           

Zakład Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Arkadiusz DOMASZK

Zakład Kanonicznego Prawa Procesowego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR

6. KATEDRA PRAWA POLSKIEGO I MIĘDZYNARODOWEGO
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Piotr RYGUŁA
Stanowiska: prof. nadzw.: ks. prof. UKSW dr hab. Piotr RYGUŁA
prof. nadzw.: p. prof. UKSW dr hab. Helena PIETRZAK
adiunkt: p. dr Mariusz GRABOWSKI
adiunkt: p. dr Katarzyna MAJCHRZAK
adiunkt: p. dr Michał PONIATOWSKI
asystent: p. mgr Natalia SMOLIŃSKA
starszy wykładowca: p. mgr Arkadiusz MRÓZ

Zakład Historii Prawa
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Piotr RYGUŁA

Zakład Prawa Konstytucyjnego, Wyznaniowego oraz Konkordatowego
Kierownik: p. dr Michał PONIATOWSKI

Zakład Prawa Cywilnego
Kierownik: p. prof. UKSW dr hab. Helena PIETRZAK

Zakład Prawa Administracyjnego
Kierownik: p. dr Mariusz GRABOWSKI

Zakład Prawa Karnego
Kierownik: p. dr Katarzyna MAJCHRZAK

 
=======================================================================================
 
 
KATEDRY, KIEROWNICY KATEDR I ZAKŁADÓW OD 20.11.2014 r. do 30.09.2017
1. Katedra Historii Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI
Stanowiska: prof. nadzw.: ks. prof. UKSW dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI
prof. nadzw.: ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech NECEL
adiunkt:   ks. dr Jan DOHNALIK
Zakłady:
   1.1. Zakład Historii Źródeł i Literatury Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech NECEL
   1.2. Zakład Historii Instytucji Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI
   1.3. Zakład Prawa Rzymskiego
Kierownik: ks. dr Jan DOHNALIK
2. Katedra Teorii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON
Stanowiska: prof. zw. ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON
prof. nadzw.: ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI
Zakłady:
   2.1. Zakład Teorii Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz GAŁKOWSKI
   2.2. Zakład Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Ginter DZIERŻON
3. Katedra Ustroju Kościoła i Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Józef WROCEŃSKI
Stanowiska: prof. nadzw.: ks. prof. UKSW dr hab. Józef WROCEŃSKI
prof. nadzw.: s. prof. UKSW dr hab. Bożena SZEWCZUL
Zakłady:
   3.1. Zakład Ustroju Kościoła
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Józef WROCEŃSKI
   3.2. Zakład Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego
Kierownik: s. prof. UKSW dr hab. Bożena SZEWCZUL
4. Katedra Prawa o Posłudze Nauczania
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI
Stanowiska: prof. nadzw.: ks. prof. UKSW dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI
prof. nadzw.: ks. prof. UKSW dr hab. Arkadiusz DOMASZK
5. Katedra Prawa o Posłudze Uświęcania
Kierownik: ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI
Stanowiska: prof. zw.: ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI
adiunkt: ks. dr hab. Marek STOKŁOSA
6.  Katedra Kanonicznego Prawa Małżeńskiego Rodzinnego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK 
Stanowiska: prof. zw.: ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK
prof. zw.: ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI
adiunkt: ks. dr Tomasz BIAŁOBRZESKI
Zakłady:
   6.1. Zakład Kanonicznego Prawa Małżeńskiego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK
   6.2. Zakład Prawa Rodzinnego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI
7.  Katedra Kanonicznego Prawa Administracyjnego i Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła
Kierownik: vacat
Zakłady:
   7.1. Zakład Kanonicznego Prawa Administracyjnego
Kierownik: vacat
   7.2. Zakład Prawa o Dobrach Doczesnych Kościoła
p.o. kierownika ks. prof. UKSW dr hab. Arkadiusz DOMASZK
8.  Katedra Kanonicznego Prawa Karnego
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Marek SAJ
Stanowiska: prof. nadzw.: ks. prof. UKSW dr hab. Marek SAJ
adiunkt: ks. dr hab. Marek STĘPIEŃ 
9.  Katedra Kanonicznego Prawa Procesowego
Kierownik: ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR
Stanowiska: prof. zw.: ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR
10.  Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich oraz innych Kościołów i Wspólnot Kościelnych
Kierownik: vacat
Stanowiska: vacat
11. Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego
Kierownik: vacat
   11.1. Zakład Kościelnego Prawa Publicznego
Kierownik: vacat
   11.2. Zakład Prawa Wyznaniowego
Kierownik: vacat
12. Katedra Prawa Polskiego
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Piotr RYGUŁA
Stanowiska: prof. nadzw.: ks. prof. UKSW dr hab. Piotr RYGUŁA
prof. nadzw.: dr hab. Helena PIETRZAK  prof. UKSW
dr Lavinia BRANCUSI
dr Mariusz GRABOWSKI
dr Katarzyna MAJCHRZAK
dr Michał PONIATOWSKI 
asystent: mgr Natalia SMOLIŃSKA
starszy wykładowca: mgr Arkadiusz MRÓZ
Zakłady:
   12.1. Zakład Historii Prawa
Kierownik: ks. prof. UKSW dr hab. Piotr RYGUŁA
   12.2. Zakład Prawa Konstytucyjnego
Kierownik: dr Michał PONIATOWSKI
   12.3. Zakład Prawa Cywilnego
Kierownik: prof. UKSW dr hab. Helena PIETRZAK
   12.4. Zakład Prawa Administracyjnego
Kierownik: dr Mariusz GRABOWSKI
   12.5. Zakład Prawa Karnego
Kierownik:  dr Katarzyna MAJCHRZAK
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach