Kurs dokształcający: Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych i konsekrowanych

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW organizuje w I semestrze roku akad. 2013/2014 jednosemestralny kurs dokształcający: Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych i konsekrowanych.
Celem jednosemestralnego kursu dokształcającego jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia spraw dotyczących sekularyzacji członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, a także ich wydalenia, spraw dotyczących wydalenia ze stanu duchownego, jak również dyspensy od obowiązków wynikających z przyjętych święceń, wraz z celibatem. Kurs obejmuje 4 kolejne wykłady tematyczne, w wymiarze 6 godzin każdy. Nie będą one miały charakteru tylko teoretycznego, ale uczestnicy zaznajamiani będą, jak praktycznie przygotowywać dokumenty i inne pisma w każdej prezentowanej procedurze prawnej. Tematy poszczególnych wykładów: 1. Sekularyzacja zakonnika o ślubach czasowych i wieczystych; 2. Wydalenie z instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego; 3. Wydalenie ze stanu duchownego; 4. Dyspensa od obowiązków wynikających z przyjętych święceń.
Jednosemestralny kurs dokształcający skierowany jest do osób duchownych, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego, którzy w swojej diecezji, instytucie czy stowarzyszeniu zajmują się lub będą się zajmować postępowaniami zmierzającymi do wydalenia członków ze wspomnianych instytucji lub też uzyskania przez nich potrzebnych dyspens. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego tekstu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają dyplom ukończenia kursu.
Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, będący także praktykami z zakresu w/w procedur prawnych. Kurs trwa jeden semestr, łącznie obejmuje 24 godziny wykładowe. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty (19 października 2013 r., 16 listopada 2013 r., 14 grudnia 2013 r. oraz 18 stycznia 2014 r.), od godz. 9.30-14.20), w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5.
Zapisy na kurs odbywają się od 1 czerwca 2013 r. do 13 września 2013 r.. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 839-52-64, email: prawokan@uksw.edu.pl.
Opłata za kurs wynosi 1.000,00 zł., należy ją uiścić na podane konto bankowe jednorazowo. Uregulowanie należności powoduje wpisanie na listę uczestników Kursu. Kurs może być zawieszony w danym roku z powodu małej liczby uczestników.
Wymagane dokumenty:
? podanie o przyjęcie na kurs (kwestionariusz podania umieszczony jest na stronie Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW www.wpk.uksw.edu.pl)
? 2 fotografie i kserokopia dowodu osobistego
? po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na Kurs, uczestnicy Kursu otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę za kurs. Przy wpłacie proszę dopisać: tytułem Wydział Prawa Kanonicznego Procedury prawne w sytuacjach nieprawidłowych w życiu osób duchownych i konsekrowanych. Następnie proszę dostarczyć do dziekanatu dowód wpłaty czesnego.
             Serdecznie zapraszamy


Kwestionariusz przyjęcia na kurs

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach