Kurs dokształcający: Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w jednosemestralnym kursie dokształcającym: Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego.
Celem jednosemestralnego kursu dokształcającego jest przybliżenie istoty niezdolności konsensualnej z punktu widzenia prawa kanonicznego, poprzez właściwą interpretację odnośnych norm prawnych oraz stanowiska doktryny, wskazanie praktycznej stronę opinii psychologicznych i psychiatrycznych oraz ich użyteczności oraz właściwego ich sporządzania pod kątem wymogów prawnych i potrzeb sędziego kościelnego.
Kurs skierowany jest przede wszystkim do biegłych psychologów i psychiatrów pracujących lub pragnących pracować w sądach kościelnych i wydających ? na zlecenie tychże sądów ? opinie psychologiczne i psychiatryczne w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego z tytułu niezdolności konsensualnej (kan. 1095 KPK), jak również do wszystkich osób zainteresowanych proponowaną tematyką. Kurs obejmuje 12 kolejnych wykładów tematycznych, z uwzględnieniem praktycznych aspektów sporządzania ekspertyz psychologicznych i psychiatrycznych, w wymiarze 3 godzin każdy:
1. Cel (merytoryczność) opinii psychologicznej w sprawach o nieważność małżeństwa
2. Założenia antropologii chrześcijańskiej
3. Nieważność małżeństwa z powodu braku wystarczającego używania rozumu
4. Problem określenia istotnych obowiązków małżeńskich
5. Pojęcie przyczyn natury psychicznej
6. Pojęcie rozeznania oceniającego
7. Niezdolność psychiczna do zawarcia małżeństwa ? absolutna czy względna?
8. Niezdolność psychiczna do zawarcia małżeństwa ? czasowa czy trwała?
9. Niezdolność psychiczna do zawarcia małżeństwa ? uprzednia czy następcza?
10. Trudność a niemożliwość podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich
11. Niedojrzałość emocjonalna z prawno-kanonicznego punktu widzenia
12. Niezdolność do zawarcia małżeństwa w przemówieniach JPII do Roty Rzymskiej
Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, będący także praktykami z zakresu w/w tematyki. Kurs trwa jeden semestr, łącznie obejmuje 36 godzin zajęć, zrealizowanych podczas 6 spotkań sobotnich: 12 października 2013 r., 26 października 2013 r., 16 listopada 2013 r., 30 listopada 2013 r., 14 grudnia 2013 r. oraz 4 stycznia 2014 r., od godz. 9.30-14.20, w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego tekstu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają dyplom ukończenia kursu.
Zapisy na kurs odbywają się od 1 czerwca 2013 r. do 13 września 2013 r.. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 839-52-64, email: prawokan@uksw.edu.pl.
Opłata za kurs wynosi 1.500,00 zł., należy ją uiścić na podane konto bankowe jednorazowo. Uregulowanie należności powoduje wpisanie na listę uczestników Kursu. Kurs może być zawieszony w danym roku z powodu małej liczby uczestników.
Wymagane dokumenty:
? podanie o przyjęcie na kurs (kwestionariusz podania umieszczony jest na stronie Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW www.wpk.uksw.edu.pl)
? 2 fotografie i kserokopia dowodu osobistego
? po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na Kurs, uczestnicy Kursu otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę za kurs. Przy wpłacie proszę dopisać: tytułem Wydział Prawa Kanonicznego Niezdolność konsensualna do zawarcia małżeństwa kanonicznego. Następnie proszę dostarczyć do dziekanatu dowód wpłaty czesnego.
Serdecznie zapraszamy


Kwestionariusz przyjęcia na kurs

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach