Studia podyplomowe: Sądownictwo i administracja w Kościele

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w IV edycji rocznych Studiów Podyplomowych: Sądownictwo i Administracja w Kościele.
     Celem studiów jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy i rozwój indywidualnych sprawności w zakresie pracy w sądownictwie kościelnym i w administracji kościelnej, a także nabycie umiejętności udzielania zainteresowanym odpowiedniej pomocy prawnej.
     Studia skierowane są zarówno do osób duchownych, jak i świeckich posiadających magisterium z prawa kanonicznego, prawa lub teologii, pracujących lub zainteresowanych pracą w różnego rodzaju instytucjach kościelnych (sądy, kurie diecezjalne, biura parafialne, poradnie), a także pragnących świadczyć fachową pomoc prawno-kanoniczną osobom potrzebującym. Swym zakresem tematycznym obejmują poszczególne tytuły nieważności małżeństwa, interpretowane zarówno z punktu widzenia prawa materialnego, jak i procesowego, ponadto zagadnienia z poszczególnych faz procesu kościelnego oraz procedury administracyjnej w Kościele. W ramach zajęć poświęconych prawu procesowemu, studentom przekazane zostaną przykładowe akta spraw o nieważność małżeństwa, w oparciu o które będą oni zobowiązani do przygotowania obrony, uwag obrońcy węzła oraz wyroku. Absolwenci, po zaliczeniu końcowego testu z zakresu objętego programem nauczania, otrzymają dyplom ukończenia studiów.
Zajęcia prowadzą specjaliści z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, często będący także praktykami z zakresu sądownictwa i administracji w Kościele. W roku akademickim 2013/2014, tak jak w ubiegłym, zajęcia poprowadzi także wieloletni kanclerz, a obecnie zastępca promotora sprawiedliwości w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej w Rzymie, ks. Paweł Malecha.
     Studia trwają jeden rok (dwa semestry), łącznie obejmują ok. 160 godzin wykładowych. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty od godz. 9.00, w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. W roku akademickim 2013/2014 przewiduje się następujące terminy zjazdów: październik: 12, 26; listopad: 16, 30; grudzień: 14; styczeń: 4, 18; luty: 22; marzec: 8, 22; kwiecień: 5, 26; maj: 10, 24; czerwiec: 7. Szczegółowy plan zajęć zostanie podany w drugiej połowie września.
     Zapisy na studia odbywają się od 1 czerwca 2013 r. do 13 września 2013 r.. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 839-52-64, email: prawokan@uksw.edu.pl. Studia mogą być zawieszone w danym roku z powodu małej liczby uczestników.
Opłata za studia wynosi 2000 zł. za semestr (4000 zł. za rok).
     Wymagane dokumenty:
? podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (formularz podania umieszczony jest na stronie Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW www.wpk.uksw.edu.pl);
? odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych (z prawa kanonicznego, prawa lub teologii);
? 2 fotografie i kserokopia dowodu osobistego.
? po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na studia, studenci otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę na studia.


Serdecznie zapraszamy


Kwestionariusz kandydata


 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach