Studia podyplomowe: Funkcjonowanie kościelnych osób prawnych w przestrzeni prawa państwowego

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zaprasza do uczestnictwa w studiach podyplomowych: Funkcjonowanie kościelnych osób prawnych w przestrzeni prawa państwowego.
    Celem studiów jest przede wszystkim zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania kościelnych osób prawnych w ich relacji do państwa. W ten sposób tematyka studiów oscyluje na pograniczu prawa kanonicznego i polskiego, jednak ich celem jest ukazanie poszczególnych aspektów przede wszystkim od strony prawnych uregulowań Kościoła katolickiego. Obejmują one zagadnienia relacji pomiędzy Kościołem i państwem, osobowości prawnej w Kościele, dóbr doczesnych kościelnych osób prawnych, opodatkowania kościelnych osób prawnych, finansowania Kościoła, działalności gospodarczej i niegospodarczej kościelnych osób prawnych, publicznych stowarzyszeń wiernych, nauczania religii w kołach publicznych oraz ubezpieczeń społecznych duchownych.
W konsekwencji studia skierowane są przede wszystkim do osób świeckich, jako uzupełnienie ich wiedzy prawniczej o aspekt publiczno-prawnej działalności Kościoła katolickiego. Wychodzą także naprzeciw aplikantom prawa, wpisując się w tematykę objętą zakresem obowiązującym na egzaminach aplikacyjnych. Ponadto studia skierowane są do wszystkich osób duchownych i świeckich, pragnących pogłębić swoją wiedzę w zakresie funkcjonowania kościelnych osób prawnych.
Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie magisterium z prawa kanonicznego, prawa, administracji lub teologii.
    Studia trwają jeden rok (dwa semestry), łącznie obejmują 160 godzin wykładowych. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty od godz. 9.00, w budynku UKSW przy ul. Dewajtis 5. W roku akademickim 2013/2014 przewiduje się następujące terminy zjazdów: październik: 12, 26; listopad: 16, 30; grudzień: 14; styczeń: 4, 18; luty: 22; marzec: 8, 22; kwiecień: 5, 26; maj: 10, 24; czerwiec: 7. Szczegółowy plan zajęć zostanie podany w drugiej połowie września.
     Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu końcowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodne z wzorem obowiązującym na UKSW.
    Zapisy na studia odbywają się od 1 czerwca 2013 r. do 13 września 2013 r. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 839-52-64, email: prawokan@uksw.edu.pl. Studia mogą być zawieszone w danym roku z powodu małej liczby uczestników.
Opłata za studia wynosi 1500 zł. za semestr (3000 zł. za rok).
    Wymagane dokumenty:
? podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (formularz podania umieszczony jest na stronie Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW www.wpk.uksw.edu.pl);
?  odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych (z prawa kanonicznego, prawa, administracji lub teologii);
?  2 fotografie i kserokopia dowodu osobistego;
? po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na studia, studenci otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę za studia.
Serdecznie zapraszamy.
Kwestionariusz kandydata

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach