Kurs dokształcający: Administracja instytucjami kościelnymi w prawie kanonicznym i polskim

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW organizuje w roku akademickim 2013/2014 kurs dokształcający: ADMINISTRACJA INSTYTUCJAMI KOŚCIELNYMI W PRAWIE KANONICZNYM I W PRAWIE POLSKIM.
Celem ogólnym kursu doszkalającego jest pogłębienie wiedzy nt. zarządzania i administracji w instytucjach kościelnych (Kościoła katolickiego) oraz przygotowanie osób do skuteczniejszego pełnienia różnych funkcji w zakresie szeroko rozumianej administracji. Propozycja kursu przybliży jego uczestnikom tak wymagania prawa cywilnego jak i kanonicznego. Przez instytucje kościelne rozumie się tu różne podmioty zakonne (instytuty zakonne, stowarzyszenia życia apostolskiego, instytuty świeckie) na poziomie domu zakonnego lub prowincji. Oferta dotyczy również administracji parafii zakonnych oraz stowarzyszeń wiernych i fundacji kościelnych powiązanych z podmiotami zakonnymi.
Uczestnicy i organizacja kursu dokształcającego Kurs może podjąć każdy zainteresowany problematyką, a szczególnie osoby pracujące lub współpracujące z instytucjami kościelnymi, w tym: zakonami (instytuty zakonne, stowarzyszenia życia apostolskiego), parafiami (zwłaszcza zakonnymi), stowarzyszeniami i fundacjami. Wymagane od uczestników minimalne wykształcenie, to ukończona szkoła średnia. Zajęcia poprowadzą specjaliści z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kurs łącznie obejmuje 100 godz. Zjazdy odbywają się dwa razy w miesiącu; godziny zjazdów: w soboty od godz. 9.00 do 18.00 w budynkach UKSW. Kurs potrwa od października do lutego. Uczestnicy otrzymają świadectwa ukończenia kursu. Podstawą wydania świadectwa ukończenia kursu będzie zaliczenie końcowego testu.
Opłaty i zapisy Opłaty należy uiścić z góry na wskazane konto Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Koszt kursu wynosi 2000 PLN. Uregulowanie płatności powoduje wpisanie na listę uczestników szkolenia. Kurs może być zawieszony w danym roku z powodu małej liczby uczestników. Zapisy na kurs są otwarte od 10 czerwca 2013 r. do 27 września 2013 r. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, tel.: (+48-22) 839-52-64, email: prawokan@uksw.edu.pl. Zajęcia rozpoczynają się w październik. Terminy zjazdów zostaną podane w końcu września.
Wymagane dokumenty:
1 Podanie o przyjęcie na kurs. Formularz podania umieszczony jest na stronie Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (http://www.wpk.uksw.edu.pl/, katalog: Studia).
2 Kserokopia świadectwa ostatniej ukończonej szkoły.
3 2 fotografie i kserokopia dowodu osobistego.
4 Po złożeniu w dziekanacie podania o przyjęcie na kurs dokształcający, zainteresowani otrzymają informację o indywidualnym numerze konta, na które należy wpłacić opłatę. Przy wpłacie proszę dopisać: tytułem Wydział Prawa Kanonicznego Kurs Dokształcający ADMINISTRACJA INSTYTUCJAMI KOŚCIELNYMI W PRAWIE KANONICZNYM I PRAWIE POLSKIM. Następnie proszę dostarczyć do dziekanatu dowód wpłaty czesnego.
Warunki ukończenia kursu Kurs zakończy się pisemnym testem. Po pozytywnym zaliczeniu testu, absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia kursu dokształcającego: ADMINISTRACJA INSTYTUCJAMI KOŚCIELNYMI W PRAWIE KANONICZNYM I PRAWIE POLSKIM.
Serdecznie zapraszamy
Szczegółowy program kursu
Kwestionariusz przyjęcia na kurs

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach