Komisje Wydziałowe

KOMISJE, KIEROWNICY, OPIEKUNOWIE NA KADENCJĘ 2020-2024

KOMISJE

 
Komisja ds. Jakości Kształcenia
1)    S. dr hab. prof. uczelni  Bożena Szewczul – Przewodnicząca Komisji
2)    Ks. prof. dr hab. Wiesław Kiwior – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
3)    P. dr Michał Poniatowski - Przedstawiciel nauczycieli akademickich
4)    P. Maciej Makowski - Przedstawiciel studentów
5)    P. Anna Gajda - Przedstawiciel studentów

 
 
Komisja Dydaktyczna

1)    Ks. dr Rafał Kamiński – Przewodniczący Komisji
2)    Ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk – Przedstawiciel nauczycieli akademickich
3)    P. dr Katarzyna Majchrzak  - Przedstawiciel nauczycieli akademickich
4)    P. Karolina Terebus  - Przedstawiciel studentów
5)    P. Paulina Maj - Przedstawiciel studentów

 

 

Komisja ds. Doktorantów i Przyznawania Stypendiów Doktoranckich:
1. ks. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. uczelni - przewodniczący Komisji
2. ks. dr hab. Marek SAJ, prof. uczelni - członek komisji
3. s. dr hab. Dariusz BOREK,  prof. uczelni - członek komisji
4. p. mgr lic. Krzysztof KIEŁPIŃSKI- przedstawiciel doktorantów
5. p.mgr Małgorzata DOROZIŃSKA - sekretarz
 
 
Komisja Wyborcza
1. ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW - przewodniczący Komisji
2. s dr hab.Bożena SZEWCZUL, prof. UKSW - z-ca przewodniczącego
3. ks. dr Jan DOHNALIK- sekretarz Komisji
4. p. mgr lic Angelo DĄBROWSKI- przedstawiciel doktorantów
5. p. Karolina WILIŃSKA - przedstawiciel studentów
6. p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA
 
Komisja ds. Planu:
1. ks. dr Jan DOHNALIK - przewodniczący Komisji
2. p. dr Igor KILANOWSKI - członkowie Komisji
3. p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA
 
Wydziałowa Rada Biznesu:
1. ks. prof. dr hab. Dariusz BOREK, prof. UKSW - Przewodniczący
2. ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. UKSW
3. ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW
4. ks. dr hab. Marek SAJ, prof. UKSW
5. s. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. UKSW
6. p. dr Michał PONIATOWSKI - sekretarz
 

Komisja Rekrutacyjna dla studentów powołana dnia 31.01.2023  roku:

Ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. uczelni - przewodniczący
Ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. uczelni - zastępca przewodniczącego  
Ks. dr Rafał KAMIŃSKI - pełnomocnik ds. internetowej rejestracji kandydatów oraz edytor katalogu IRK
P. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA - sekretarz, koordynator ds. cudzoziemców


 


 

KIEROWNICY, OPIEKUNOWIE, OSOBY ODPOWIEDZIANE:

Kierownik ścieżki kształcenia w Szkole Doktorskiej: Ks. dr hab. Dariusz Borek, prof. uczelni

Kierownik Studiów Niestacjonarnych: Ks. dr Rafał KAMIŃSKI

Kierownik Studiów Doktoranckich: S. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. uczelni

Kierownik Studiów Podyplomowych: Ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. uczelni

Kierownik Kursu Dokształcającego: Trzeci cykl dla doktorantów: S. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. uczelni

 

Odpowiedzialni za stronę internetową Wydziału:

Ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. uczelni; współpraca:  P. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA

Odpowiedzialni za strony mobilne:

Ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. uczelni; współpraca:  P. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA

Rzecznik Prasowy Wydziału: Ks. dr hab. Jan KRAJCZYŃSKI,  prof. uczelni

 

Opiekun praktyk studenckich : P. dr Katarzyna MAJCHRZAK

Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału: P. mgr Arkadiusz MRÓZ

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus i ds. Absolwentów: P. mgr Arkadiusz MRÓZ

Pełnomocnik Dziekana ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej:

S. dr hab. Bożena SZEWCZUL,  prof. uczelni

P. dr Michał PONIATOWSKI - Współpracownik Pełnomocnika

Wydziałowy Koordynator ds. Profesorów z zagranicy:

Ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. uczelni, współpraca:  P. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA

Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych: Ks. dr Jan DOHNALIK

 
 
 
============================================================================================
KOMISJE WYDZIAŁOWE NA KADENCJĘ 2016-2020
 
A. KOMISJE STAŁE:
I. Komisja ds. Dydaktycznych:
1. ks dr hab. Dariusz BOREK, prof. UKSW - przewodniczący Komisji
2. ks. dr hab. Marek SAJ, prof. UKSW
3. p. mgr lic. Tomasz SMOLIŃSKI - przedstawiciel doktorantów
4. przedstawiciel studentów
 
II. Komisja ds. Jakości Kształcenia:
1. ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW
2. ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR - przewodniczący Komisji
3. p. dr Katarzyna MAJCHRZAK
4. p. mgr lic  Angelo DABROWSKI - przedstawiciel doktorantów
5. przedstawiciel studentów
6. ks. dr Jarosław KOŚLA - przedstawiciel pracodawców
 
III. Komisja ds. Badań Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej:
1. ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW
2. s. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. UKSW - przewodnicząca Komisji
3. ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW
4. ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. UKSW
5. ks. dr Jan DOHNALIK
6. ks. dr Marcin KOŁODZIEJ - przedstawiciel doktorantów
7. przedstawiciel studentów
 
IV. Komisja ds. Utrzymania Potencjału Badawczego
1. ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW
2. s. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. UKSW - przewodnicząca Komisji
3. ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW
4. ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. UKSW
5. ks. dr Jan DOHNALIK
6. ks. dr Rafał KAMIŃSKI
7. 
8. p. mgr Maria CERBA
 
V. Komisja ds. Badań Młodych Naukowców
1. ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW
2. s. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. UKSW - przewodnicząca Komisji
3. ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW
4. ks. dr Jan DOHNALIK
5. ks. dr Rafał KAMIŃSKI
6. 
7. p. mgr lic. Radosław GOSIEWSKI
8. p. mgr Maria CERBA
 
 
B. INNE KOMISJE:
I. Komisja ds. Planu:
1. ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW - przewodniczący Komisji
2. p. dr Michał PONIATOWSKI - członkowie Komisji
3. p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA
 
II. Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowo-Dydaktycznych oraz Kadr Naukowych i Odznaczeń:
1. ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW
2. ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. UKSW - przewodniczący Komisji
3. ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI
4. ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK
5. ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI
6. ks. prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI 
 
III. Komisja ds. Doktorantów i Przyznawania Stypendiów Doktoranckich:
1. ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. UKSW - przewodniczący Komisji
2. ks. dr hab. Piotr RYGUŁA, prof. UKSW - członkowie Komisji
3. ks. dr hab. Marek SAJ, prof. UKSW
4. p. mgr lic. Anna SOBIERAJSKA - przedstawiciel doktorantów
 
IV. Komisja Wyborcza
1. ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW - przewodniczący Komisji
2. s dr hab.Bożena SZEWCZUL, prof. UKSW - z-ca przewodniczącego
3. ks. dr Jan DOHNALIK- sekretarz Komisji
4. p. mgr lic Angelo DĄBROWSKI- przedstawiciel doktorantów
5. p. Mariola PIREK - przedstawiciel studentów
6. p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA
 
V. Komisja Rekrutacyjna dla studentów:
1. ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW - przewodniczący
2. ks. dr Rafał KAMIŃSKI - zastępca przewodniczącego i pełnomocnik ds. internetowej rejestracji kandydatów
3. p. mgr Arkadiusz MRÓZ - członek Komisji
4. przedstawiciel studentów
5. p. mgr Teresa PAWELSKA - sekretarz
6. p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA - obsługa administracyjna jednostki
 
VI. Komisja ds. Rekrutacji Doktorantów:
1. ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. UKSW - przewodniczący
2. ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW
3. ks. dr hab. Marek SAJ, prof. UKSW
3. ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. UKSW
4. p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA - sekretarz i obsługa administracyjna jednostki
 
VII. Wydziałowa Rada Biznesu:
1. ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK - Przewodniczący
2. ks. dr hab. Janusz GRĘŻLIKOWSKI, prof. UKSW
3. ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI
4. ks. dr Jarosław KOŚLA
5. ks. dr Grzegorz OSTROWSKI
6. ks. dr Zbigniew TRACZ
7. ks. dr Jan DOHNALIK - sekretarz
 
C. OSOBY ODPOWIEDZIANE:
I. Kierownik Studiów Niestacjonarnych - ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW
II. Kierownik Studiów Doktoranckich - ks. dr hab. Dariusz BOREK, prof. UKSW
III. Kierownik Studiów Podyplomowych - ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. UKSW
IV. Odpowiedzialni za stronę internetową Wydziału
- ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. UKSW; współpraca: p. mgr Teresa PAWELSKA; p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA
V. Odpowiedzialni za strony mobilne
-  ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI, prof. UKSW; współpraca: p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA
VI. Rzecznik Prasowy Wydziału - ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK prof. UKSW
VII. Opiekun praktyk studenckich - ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW
VIII. Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału:
- p. mgr Arkadiusz MRÓZ
IX. Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus i ds. Absolwentów - p. mgr Arkadiusz MRÓZ
X. Pełnomocnik Dziekana ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej - ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK prof. UKSW
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach