Komisje Wydziałowe

KOMISJE WYDZIAŁOWE NA KADENCJĘ 2016-2020
 
A. KOMISJE STAŁE:
I. Komisja ds. Dydaktycznych:
1. ks. dr hab. Marek SAJ, prof. UKSW
2. ks dr hab. Dariusz BOREK, prof. UKSW - przewodniczący Komisji
3. p. mgr lic. Anna Sobierajska - przedstawiciel doktorantów
4. przedstawiciel studentów
 
II. Komisja ds. Jakości Kształcenia:
1. ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW
2. ks. prof. dr hab. Wiesław KIWIOR - przewodniczący Komisji
3. p. dr Katarzyna MAJCHRZAK
4. p. mgr lic  Angelo Dąbrowski - przedstawiciel doktorantów
5. przedstawiciel studentów
6. ks. dr Jarosław KOŚLA - przedstawiciel pracodawców
 
III. Komisja ds. Badań Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Zagranicznej:
1. ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW
2. s. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. UKSW - przewodnicząca Komisji
3. ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW
4. ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI
5. ks. dr Jan DOHNALIK
6. p. mgr lic.  Jacek Nowicki - przedstawiciel doktorantów
7. przedstawiciel studentów
 
IV. Komisja ds. Utrzymania Potencjału Badawczego
1. ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW
2. s. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. UKSW - przewodnicząca Komisji
3. ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW
4. ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI
5. ks. dr Jan DOHNALIK
6. ks. dr Rafał KAMIŃSKI
7. p. mgr lic. Natalia SMOLIŃSKA
8. p. mgr Maria CERBA
 
V. Komisja ds. Badań Młodych Naukowców
1. ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW
2. s. dr hab. Bożena SZEWCZUL, prof. UKSW - przewodnicząca Komisji
3. ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK, prof. UKSW
4. ks. dr Jan DOHNALIK
5. ks. dr Rafał KAMIŃSKI
6. p. mgr lic. Natalia SMOLIŃSKA
7. p. mgr lic. Radosław GOSIEWSKI
8. p. mgr Maria CERBA
 
 
B. INNE KOMISJE:
I. Komisja ds. Planu:
1. ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW - przewodniczący Komisji
2. p. dr Michał PONIATOWSKI - członkowie Komisji
3. p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA
 
II. Komisja ds. Oceny Pracowników Naukowo-Dydaktycznych oraz Kadr Naukowych i Odznaczeń:
1. ks. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI, prof. UKSW - przewodniczący Komisji
2. ks. prof. dr hab. Wojciech GÓRALSKI - członkowie Komisji
3. ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK
4. ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI
5. ks. prof. dr hab. Józef WROCEŃSKI
6. ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI
 
III. Komisja ds. Doktorantów i Przyznawania Stypendiów Doktoranckich:
1. ks. dr hab. Marek SAJ, prof. UKSW - przewodniczący Komisji
2. ks. dr hab. Piotr RYGUŁA, prof. UKSW - członkowie Komisji
3. ks. dr hab. Marek STĘPIEŃ, prof. UKSW
4. p. mgr lic. Wioleta Wasil - przedstawiciel doktorantów
 
IV. Komisja Wyborcza
1. ks. dr hab. Janusz GRĘŹLIKOWSKI, prof. UKSW - przewodniczący Komisji
2. ks dr hab. Dariusz BOREK, prof. UKSW - z-ca przewodniczącego
3. ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI - członek Komisji
4. przedstawiciel doktorantów
5. przedstawiciel studentów
6. p. mgr Teresa PAWELSKA
 
V. Komisja Rekrutacyjna dla studentów:
1. ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW - przewodniczący
2. ks. dr Rafał KAMIŃSKI - zastępca przewodniczącego i pełnomocnik ds. internetowej rejestracji kandydatów
3. p. mgr Arkadiusz MRÓZ - członek Komisji
4. przedstawiciel studentów
5. p. mgr Teresa PAWELSKA - sekretarz
6. p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA - obsługa administracyjna jednostki
 
VI. Komisja ds. Rekrutacji Doktorantów:
1. ks. dr hab. Marek SAJ, prof. UKSW - przewodniczący
2. ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW - zastępca przewodniczącego i pełnomocnik ds. internetowej rejestracji kandydatów
3. ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI - członek Komisji
4. p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA - sekretarz i obsługa administracyjna jednostki
 
VII. Wydziałowa Rada Biznesu:
1. ks. prof. dr hab. Henryk STAWNIAK - Przewodniczący
2. ks. dr hab. Janusz GRĘŻLIKOWSKI, prof. UKSW
3. ks. prof. dr hab. Zbigniew JANCZEWSKI
4. ks. dr Jarosław KOŚLA
5. ks. dr Grzegorz OSTROWSKI
6. ks. dr Zbigniew TRACZ
7. ks. dr Jan DOHNALIK - sekretarz
 
C. OSOBY ODPOWIEDZIANE:
I. Kierownik Studiów Niestacjonarnych - ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW
II. Kierownik Studiów Doktoranckich - ks. dr hab. Marek SAJ, prof. UKSW
III. Kierownik Studiów Podyplomowych - ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI
IV. Odpowiedzialni za stronę internetową Wydziału
- ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI; współpraca: p. mgr Teresa PAWELSKA; p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA; p. Anna ŻYWICA - przedstawiciel studentów
V. Odpowiedzialni za strony mobilne
-  ks. dr hab. Tomasz BIAŁOBRZESKI; współpraca: p. mgr Małgorzata DOROZIŃSKA
VI. Rzecznik Prasowy Wydziału - ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK prof. UKSW
VII. Opiekun praktyk studenckich - ks. dr hab. Marek STOKŁOSA, prof. UKSW
VIII. Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziału:
- p. mgr Arkadiusz MRÓZ
IX. Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus i ds. Absolwentów - p. mgr Arkadiusz MRÓZ
X. Pełnomocnik Dziekana ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej - ks. dr hab. Arkadiusz DOMASZK prof. UKSW
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach