Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia studiów bez wnoszenia opłat

Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat
    Wyjaśnienie Działu Kształcenia UKSW
W roku akademickim 2013/2014 do złożenia oświadczenia zobowiązani są:
   Studenci nowoprzyjęci na I r. studiów stacjonarnych w ramach rekrutacji otwartej.
   Studenci podejmujący studia w ramach wznowienia studiów (dotyczy studiów podjętych po 1. 10.2011 r.).
   Studenci przyjęci w trybie przeniesienia z innej uczelni (kontynuujący na UKSW studia podjęte począwszy od 1.10.2011 r.).
   Studenci kontynuujący w roku akademickim 2013/2014 studia podjęte w roku akademickim 2011/2012 lub 2012/2013 po zalogowaniu się na swoje konto w USOSweb zobowiązani są:
do sprawdzenia, czy oświadczenia przez nich złożone w poprzednim roku akademickim są poprawne,
jeśli oświadczenie zostało złożone błędnie, do pilnego skontaktowania się ze swoim dziekanatem w celu jego poprawienia.
Jednocześnie PRZYPOMINAMY, że złożone oświadczenie jest podstawą do weryfikacji uprawnienia studenta do bezpłatnego podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych na pierwszym lub drugim kierunku studiów stacjonarnych.
Student składa osobne oświadczenie dla każdego realizowanego kierunku studiów stacjonarnych.
z wyrazami szacunku
 Beata Karpiuk 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach