Śp. ks. prof. Marian Fąka

W dniu 15 listopada 2013 r. zmarł śp. ks. prof. Marian Fąka. Nieodżałowanej pamięci zmarły profesor, na początku swej drogi naukowej studiował prawo kanoniczne na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień magistra i doktora. W 1970 r. rozpoczął pracę na tej Akademii jako adiunkt, a w 1974 r. habilitował się tamże na podstawie rozprawy ?Stan prawny Kościoła Katolickiego w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1815-1850 w świetle prawa pruskiego?. Przez kolejne lata pracował jako profesor na tym samym Wydziale Prawa Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej, a następnie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Był autorem kilkudziesięciu prac naukowych z dziedziny prawa kanonicznego. Był również przez szereg lat wieloletnim oficjałem sądowym w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu. W uroczystości pogrzebowej, która odbyła się w Poznaniu 19 listopada 2013 r. uczestniczyli m.in. przedstawiciele środowisk naukowych. W imieniu środowiska Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zabrał głos ks. prof. Henryk Stawniak, dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego, który dziękował śp. ks. Marianowi Fące za wybitny wkład w naukę polską w imieniu kanonistów Warszawy, Krakowa, Lublina, Wrocławia, Szczecina i Olsztyna. Księdzu Dziekanowi towarzyszyli pracownicy naukowi oraz studenci z Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie. Zachowując wdzięczną pamięć o wielkim kanoniście, profesorze i naukowcu, polecajmy zmarłego Panu Bogu w modlitwie.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach