Zaproszenie na konferencję: "Wkład Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego w rozwój kanonistyki."

Wydział Prawa Kanonicznego UKSW ma zaszczyt do udziału w Konferencji Naukowej: "Wkład Księdza Profesora Remigiusza Sobańskiego w rozwój kanonistyki. W dowód wdzięcznej pamięci o zasługach dla rozwoju kanonistyki". Sympozjum odbędzie się w środę 11 grudnia 2013 r. w auli Jana Pawła II, ul. Dewajtis 5 w Warszawie.
Szczegółowy program sympozjum

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach