Sprawozdanie z Uroczystości Pożegnania Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego

Dnia 14 czerwca 2014 roku w Auli Jana Pawła II w Nowym Budynku UKSW odbyła się Uroczystość Pożegnania Studentów V roku Wydziału Prawa Kanonicznego. W Uroczystości udział wzięli: Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego - Ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak, Prodziekan ds. studenckich ? Ks. prof. UKSW dr hab. Wiesław Kiwior, Pracownicy Wydziału, Studenci V roku, członkowie ich Rodzin oraz Przyjaciele. 
Uroczystość rozpoczęła pieśń Gaude Mater Polonia. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego - Ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak, który w swym przemówieniu pogratulował Studentom V roku ukończenia studiów na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW oraz wskazał, iż w swym życiu zawodowym i osobistym powinni Oni kierować się wyniesionymi z Uczelni wartościami oraz nauczaniem Świętego Jana Pawła II. 
W dalszej części Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego - Ks. prof. UKSW dr hab. Henryk Stawniak oraz Prodziekan ds. studenckich ? Ks. prof. UKSW dr hab. Wiesław Kiwior wręczyli Studentom V roku symboliczne dyplomy. 
W imieniu Studentów V roku głos zabrał p. Angelo Dąbrowski, który w swym przemówieniu wspominał lata studiów na Wydziale oraz wszystkich prowadzących zajęcia Profesorów. Pan Angelo podziękował Profesorom za cierpliwość i wytrwałość w przekazywaniu wiedzy. W sposób szczególny podziękował także Pracownikom administracyjnym Wydziału za ogromną życzliwość i nieocenioną pomoc.
Następnie głos zabrała p. Monika Sulej z Biura Karier UKSW, która w swym wystąpieniu zachęcała Studentów do przystąpienia do Programu Karta Absolwenta UKSW.
Na zakończenie Uroczystości w Auli Jana Pawła II rozbrzmiała pieśń Gaudeamus Igitur. Po Uroczystości odbyła się pamiątkowa sesja fotograficzna oraz poczęstunek dla wszystkich przybyłych na Uroczystość Gości.
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach