Podziękowanie i życzenia Księdza Dziekana

Serdecznie dziękuję wszystkim Wykładowcom i Paniom w Sekretariacie za całoroczny trud i współpracę. Dziękuję prodziekanowi, kierownikom: studiów doktoranckim, niestacjonarnych, podyplomowych oraz kursów dokształcających. Szczególne podziękowanie kieruję pod adresem Sekretarzy Rady Wydziału. Słowa uznania i podziękowania adresuję do członków komisji senackich i wydziałowych. Pragnę też wyrazić uszanowanie i słowo dziękuję wszystkim zaangażowanym w redakcjach naszych czasopism wydziałowych tj.: Prawo Kanoniczne, Ius Matrimoniale i Annuarium Juridicum. Dziękuję również Studentom i Doktorantom ? członkom Rady Wydziału - za sumienne wypełnianie tego obowiązku i miłą współpracę. Słowa podziękowania również kieruję pod adresem osób zaangażowanych w sympozjach wydziałowych i konkursach, pracujących w samorządzie studenckim i doktoranckim, oraz poradni prawnej. Bóg zapłać za pracę i współpracę. Życzę Państwu dobrego odpoczynku i pięknego urlopu. Dziekan WPK

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach