Studia doktoranckie

========================================================================================

Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest prowadzona Szkoła Doktorska, w której są możliwie studia doktoranckie, więcej informacji: http://szkoladoktorska.uksw.edu.pl/

 

========================================================================================

 

Rekrutacja na studia doktoranckie 2018/2019

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w UKSW na rok 2018/2019 (Uchwała Senatu nr 30/2018 z dnia 19 kwietnia 2018).

Terminarz rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego na rok akademicki 2018/2019

1. Kandydaci na studia doktoranckie na UKSW rejestrują się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (czynna od 4 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.), znajduje się na stronie www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl

2. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Prawa Kanonicznego, ul. Dewajtis 5, pok. 54, w dniach od 4 czerwca do 7 września 2017 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00).

3. Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie przeprowadzana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną odbędzie się w gmachu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w pok. 55 - 18 września 2018 r. (wtorek) w godzinach: 10.00-13.00.

 

4. Poza wyznaczonym terminem Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzała rozmów kwalifikacyjnych.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminarz rekrutacji za studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego na rok akademicki 2017/2018

1. Kandydaci na studia doktoranckie na UKSW rejestrują się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (czynna od 5 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.), znajduje się na stronie www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl.

2. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Prawa Kanonicznego, ul. Dewajtis 5, pok. 54, w dniach od 5 czerwca do 8 września 2017 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00).

3. Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie przeprowadzana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną odbędzie się w gmachu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w pok. 55 - 18 września 2017 r. (poniedziałek) w godzinach: 10.00-13.00.

4. Poza wyznaczonym terminem Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzała rozmów kwalifikacyjnych.

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie w UKSW na rok 2017-2018 (Uchwała Senatu nr 35/2017 z dnia 27 kwietnia 2017).

 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego w roku akademickim 2016/2017 - Terminarz rekrutacji
 
1. Kandydaci na studia doktoranckie na UKSW rejestrują się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (czynna od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.), znajduje się na stronie www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl.
2. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Prawa Kanonicznego, ul. Dewajtis 5, pok. 406, w dniach od 06 czerwca do 9 września 2016 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00).
3. Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie przeprowadzana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną odbędzie się w gmachu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w sali 405 - 15 września 2016 r. (czwartek) w godzinach: 10.00-14.00.
4. Dla kandydatów, którzy nie mogą uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej w ww. terminie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną - 26 września 2016 r. (poniedziałek), godz. 10.00-12.00 w sali 405 ul. Dewajtis 5. Poza wyznaczonymi terminami Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzała rozmów kwalifikacyjnych.
 
 

Wszelkich informacji udziela Sekretariat Wydziału Prawa Kanonicznego:

- tel. / fax: 22 561 88 12

- e-mail: prawokan@uksw.edu.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Terminarz rekrutacji za studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego na rok akademicki 2015/2016
1. Kandydaci na studia doktoranckie na UKSW rejestrują się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (czynna od 1 czerwca do 28 sierpnia 2015 r.), znajduje się na stronie www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl.
2. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Prawa Kanonicznego, ul. Dewajtis 5, pok. 047, w dniach od 08 czerwca do 4 września 2015 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00).
3. Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie przeprowadzana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną odbędzie się w gmachu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w sali 322 - 16 września 2015 r. (środa) w godzinach: 10.00-14.00.
4. Dla kandydatów, którzy nie mogą uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej w ww. terminie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną - 23 września 2015 r. (środa), godz. 10.00-12.00 w sali 322 ul. Dewajtis 5. Poza wyznaczonymi terminami Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzała rozmów kwalifikacyjnych.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na rok 2014/2015

Terminarz rekrutacji za studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego na rok akademicki 2014/2015
1. Kandydaci na studia doktoranckie stacjonarne na UKSW rejestrują się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (czynna od 2 czerwca do 29 sierpnia 2014 r.), znajduje się na stronie www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl.
2. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Prawa Kanonicznego, ul. Dewajtis 5, pok. 047, w dniach od 09 czerwca do 2 września 2014 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00).
3. Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie stacjonarne przeprowadzana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną odbędzie się w gmachu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w sali 322 - 5 września 2014 r. (piątek) w godzinach: 10.00-14.00.
4. Dla kandydatów, którzy nie mogą uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej w ww. terminie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną - 15 września 2014 r. (poniedziałek), godz. 10.00-12.00 w sali 322 ul. Dewajtis 5. Poza wyznaczonymi terminami Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzała rozmów kwalifikacyjnych.
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach