Rekrutacja uzupełniająca na studiach stacjonarnych

Uprzejmie informujemy, że na kierunku

prawo kanoniczne ? specjalność kanoniczno-cywilna (jednolite magisterskie)
prawo kanoniczne ? specjalność kanoniczna (jednolite magisterskie)

przeprowadzana jest rekrutacja uzupełniająca.

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

Zapisy  w systemie rekrutacji  UKSW (wraz z wniesieniem opłaty rekrutacyjnej): do 5 października 2014 r
Ogłoszenie wyników: 8 października  2014 r. (o godz. 12:00)
Przyjmowanie dokumentów: 9 i 10 października 2014 roku w sekretariacie dziekanatu, ul. Dewajtis 5, pok. 047.

Zapraszamy!

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach