Nadanie tytułu profesorskiego Ks. Henrykowi Stawniakowi

Kancelaria Prezydenta RP. pismem z dnia 31 grudnia 2014 r. poinformowała, że Prezydent RP. p. Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 r. nadał ks. dr. hab. Henrykowi Stawniakowi, prof. UKSW, tytuł profesora nauk prawnych. Tytuł ten jest wyrazem uznania dla osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych ks. Dziekana. Wydarzenie to jest wielką radością dla Pracowników i Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Z tej okazji składamy Księdzu Dziekanowi jak najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa w pełnieniu jego odpowiedzialnej funkcji oraz dalszych osiągnięć naukowych. (A. Domaszk)
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach