Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok 2015/2016

Rekrutacja studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2015/2016
Szanowni Państwo, 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 lutego 2015 roku uruchomiona zostanie rekrutacja na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016. 
Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od 16 lutego 2015 roku (godz. 00.01) do 28 lutego 2015 roku (godz. 23.59). 
W ramach rekrutacji na rok akademicki 2015/2016 (semestr zimowy oraz semestr letni) studenci oraz doktoranci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW mogą aplikować o wyjazd do Universit? degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Włochy). 
Informacje o liczbie miejsc, okresie trwania studiów, poziomie studiów oraz wymaganiach językowych w uczelni partnerskiej dostępne są w systemie USOSweb.
Rekrutacja do Programu Erasmus+ odbywa się w trzech etapach. W trakcie I etapu kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez dokonanie rejestracji on-line w systemie USOSweb), II etap obejmuje egzamin z języka obcego, w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do wyjazdów na studia do uczelni partnerskiej.
Do przeprowadzenia rekrutacji, decyzją Dziekana WPK UKSW, powołana została Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+ w składzie:
1. mgr Arkadiusz Mróz ? Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus 
2. dr Michał Poniatowski ? Członek Komisji 
W Komisji Rekrutacyjnej może także uczestniczyć, w charakterze obserwatora, przedstawiciel Samorządu Studentów wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów UKSW.
Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, określającymi m.in. zasady postępowania rekrutacyjnego:
Pozostałe informacje o Programie Erasmus+ oraz rekrutacji na wyjazdy w celu odbycia części studiów w uczelniach partnerskich w roku akademickim 2015/2016 znajdują się na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl) oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl).
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach