Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne  (zaoczne) 

Studia odbywają się w ramach specjalności administracyjno-sądowej (kanonicznej) i są skierowane do osób posiadających świadectwo maturalne. Absolwentom wyższych seminariów duchownych, wydziałów teologicznych i prawa uznaje się osiągnięcia z przewidzianych programem studiów z zakresu filozofii, teologii i prawa. Istnieje możliwość przyspieszenia toku studiów, zgodnie z Regulaminem studiów w UKSW. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w środy i czwartki jeden raz w miesiącu. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa kanonicznego oraz licencjata z prawa kanonicznego w systemie studiów kościelnych. Opłata za rok akademicki 2020/2021 wynosi 3000 zł.

 
Program studiów: 

 

 

Decyzja Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie w sprawie rezygnacji z karty okresowych osiągnięć od semestru zimowego roku akademickiego 2013/2014

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach