Studia doktoranckie

Studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego prowadzone są w systemie stacjonarnym. Skierowane są do absolwentów studiów magisterskich i licencjackich z prawa kanonicznego. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW.
Studia doktoranckie są bezpłatne,  trwają cztery lata.
Celem kształcenia na studiach doktoranckich jest przygotowanie uczestników do uzyskania stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach