Uchwała Nr 3 Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Prawa Kanonicznego w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego

1. Zgodnie z § 11 ust. 2 Załącznika nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW. kandydatów na dziekana może zgłaszać osoba posiadająca czynne prawo wyborcze - § 46 ust. 3 Statutu UKSW.
2. Dokument zgłoszeniowy, wraz z pisemną zgodą kandydata na dziekana - § 20 ust. 2 Załącznika nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW, należy dostarczyć w zaklejonej kopercie, do sali nr 322, przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, gdzie członkowie Wydziałowej Komisji Wyborczej będą pełnić dyżur, według poniższego harmonogramu:
26 kwietnia (wtorek) - w godz. od 11.00 do 12.30,
27 kwietnia (środa) - godz. od 10.00 do 11.30,
28 kwietnia (czwartek) - godz. 12.00 do 13.00.
Warszawa, dnia 14 kwietnia 2016 r.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach