Rekrutacja uzupełniająca studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ na rok akademicki 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 maja 2016 roku uruchomiona zostanie rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017. 
Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od 9 maja 2016 roku (godz. 00.01) do 19 maja 2016 roku (godz. 23.59). 
W ramach rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 studenci oraz doktoranci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW mogą aplikować o wyjazd do Universit? degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Cassino, Włochy) oraz Universidad de Navarra (Pampeluna, Hiszpania). 
Informacje o liczbie miejsc, okresie trwania studiów, poziomie studiów oraz wymaganiach językowych w uczelni partnerskiej dostępne są w systemie USOSweb.
W ramach rekrutacji uzupełniającej można aplikować o wyjazd na semestr zimowy lub letni roku akademickiego 2016/2017. To, w którym semestrze student będzie mógł wyjechać, będzie zależało od terminów nominacji i aplikacji wyznaczonych przez uczelnie zagraniczne. Wyjazdy w semestrze zimowym będą możliwe tylko w przypadku tych uczelni partnerskich, do których można wysyłać zgłoszenia studentów oraz które przyjmują aplikacje w późniejszych terminach.
Rekrutacja do Programu Erasmus+ odbywa się w trzech etapach. W trakcie I etapu kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez dokonanie rejestracji on-line w systemie USOSweb), II etap obejmuje egzamin z języka obcego (terminy egzaminów na stronie internetowej SJO UKSW www.sjo.uksw.edu.pl), w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do wyjazdów na studia do uczelni partnerskiej.
Do przeprowadzenia rekrutacji, decyzją Dziekana WPK UKSW, powołana została Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+ w składzie:
1. mgr Arkadiusz Mróz ? Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus+
2. dr Michał Poniatowski ? członek Komisji 
W Komisji Rekrutacyjnej może także uczestniczyć, w charakterze obserwatora, przedstawiciel Samorządu Studentów wyznaczony przez Przewodniczącego Zarządu Samorządu Studentów UKSW.
Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, określającymi m.in. zasady postępowania rekrutacyjnego:
Pozostałe informacje o Programie Erasmus+ oraz rekrutacji na wyjazdy w celu odbycia części studiów w uczelniach partnerskich w roku akademickim 2016/2017 znajdują się na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl) oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl).
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach