KOMUNIKATY WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

KOMUNIKAT  NR 1 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 04.05.2016 roku
    Wydziałowa Komisja Wyborcza, na podstawie § 21 ust. 1 Załącznika nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW, zwołuje posiedzenie kolegium elektorów Wydziału, w celu prezentacji kandydatów na dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na dzień 10 maja 2016 r., przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w sali nr 227, o godz. 11.30.
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej WPK
ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Gręźlikowski 
 
KOMUNIKAT  NR 2 WYDZIAŁOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW z dnia 04.05.2016 roku
    Wydziałowa Komisja Wyborcza, na podstawie § 22 ust. 2 Załącznika nr 2 Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego do Statutu UKSW, zwołuje posiedzenie kolegium elektorów Wydziału, w celu wyboru dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW, na kadencję od 2016 do 2020 roku, przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, na dzień 17 maja 2016 r., w sali nr 227, o godz. 11.00.
Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej WPK
ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Gręźlikowski 
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach