Wybór Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW

W dniu 17 maja 2016 r. kolegium elektorów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wybrało ks. prof. dra hab. Henryka Stawniaka na urząd Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW na kadencję 2016 - 2020 r. Serdecznie gratulujemy wyboru na kolejną kadencję.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach