Święto UKSW - promocje naukowe

Święto Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  odbyło się 25 maja. Główne uroczystości miały miejsce w w Auli im. Jana Pawła II, przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie. Tegoroczne Święto wpisuje się w obchody 35-lecia śmierci Patrona Uczelni oraz 1050-lecie chrztu Polski. Prof. Cezary Mik, prorektor ds. nauki i rozwoju odczytał nazwiska osób, które otrzymały w bieżącym roku akademickim stopień doktora habilitowanego, wśród nich były dwie osoby z naszego Wydziału Prawa Kanonicznego. Jego Magnificencja Rektor wręczył wraz z Księdzem Dziekanem Henrykiem Stawniakiem dyplomy doktora habilitowanego. Następnie Ksiądz prof. UKSW Maciej Bała, Prorektor ds. studenckich i kształcenia przeprowadził promocję doktorską. Dyplom doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo kanoniczne wręczono 9 osobom, które złożyły uroczystą przysięgę doktorską.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach