Terminarz rekrutacji za studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego na rok akademicki 2016/2017

1. Kandydaci na studia doktoranckie na UKSW rejestrują się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (czynna od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.), znajduje się na stronie www.studiadoktoranckie.uksw.edu.pl.
2. Dokumenty kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Prawa Kanonicznego, ul. Dewajtis 5, pok. 406, w dniach od 06 czerwca do 9 września 2016 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00).
3. Rozmowa kwalifikacyjna na studia doktoranckie przeprowadzana przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną odbędzie się w gmachu UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w sali 405 - 15 września 2016 r. (czwartek) w godzinach: 10.00-14.00.
4. Dla kandydatów, którzy nie mogą uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej w ww. terminie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną - 26 września 2016 r. (poniedziałek), godz. 10.00-12.00 w sali 405 ul. Dewajtis 5. Poza wyznaczonymi terminami Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna nie będzie przeprowadzała rozmów kwalifikacyjnych.
 
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach