Rejestracja na lektoraty w roku akademickim 2016/2017

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie informuje, że studenci I roku studiów stacjonarnych w celu rejestracji na zajęcia z języka nowożytnego w pierwszej kolejności zobowiązani są do wypełnienia testu poziomującego. Test poziomujący dostępny będzie w dniach od 1 września 2016 roku do dnia 2 października 2016 roku. Studenci wypierający zajęcia na poziomie A1 nie wypełniają testu poziomującego. Rejestracja na zajęcia dla studentów I roku będzie dostępna w dniach od 16 września 2016 roku do dnia 16 października 2016 roku. Rejestracja na kontynuację lektoratu (II rok i wyżej) dostępna będzie w dniach od 23 września 2016 roku od godziny 11:00. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Studium Języków Obcych UKSW w zakładce: Rejestracja.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach