Informacje dotyczące stypendium ministra

W związku z upływającym terminem złożenia wniosków o Stypendium Ministra przez studentów i doktorantów prosimy o zapoznanie się z  warunkami ubiegania się o w/w stypendium. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

- zob. dla studentow zał. 1

- zobdla doktorantów zał. 2

Wnioski należy składać w dziekanacie do dnia 26 września br., gdyż muszą zostać zaopiniowane  przez Radę Wydziału w dniu 27.09.2016 r. a następnie przekazane do dnia 12 października 2016 r. do sekretariatu Prorektora ds. studenckich i kształcenia.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach