Dzień organizacyjny dla studentów I roku

Szanowni Państwo, zapraszamy w dniu 28.09.2016 roku na Dzień Organizacyjny na WPK:
W godzinach 10-11:00 spotkanie z Dziekanami Wydziału - sala nr 227 A (poziom -1, budynek przy ulicy Dewajtis 5 w łączniku);
W godzinach 11-13:00 obowiązkowe szkolenie BHP z wpisem do systemu USOS sala nr 227 A (poziom -1, budynek przy ulicy Dewajtis 5 w łączniku);
W godzinach 13:00-15:00 obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta prowadzone przez Samorząd Studentów UKSW sala nr 227 A (poziom -1, budynek przy ulicy Dewajtis 5 w łączniku).
Doktoranci oraz studenci studiów niestacjonarnych o terminach szkolenia zostaną poinformowani odrębnymi mailami.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach