Druga rekrutacja uzupełniająca studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW do Programu Erasmus+ 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 września 2016 roku uruchomiona zostanie druga rekrutacja uzupełniająca na wyjazdy studentów i doktorantów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej w ramach Programu Erasmus+ semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017.
Rejestracja kandydatów odbywać się będzie on-line w systemie USOSweb w terminie od dnia 28 września 2016 roku (godz. 00.01) do dnia 13 października 2016 roku (godz. 23.59).
W ramach drugiej rekrutacji uzupełniającej na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 studenci oraz doktoranci Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW mogą aplikować o wyjazd do Universita degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (Włochy) oraz Universidad de Navarra (Pampeluna, Hiszpania). Informacje o liczbie miejsc, okresie trwania studiów, poziomie studiów oraz wymaganiach językowych w uczelni partnerskiej dostępne są w systemie USOSweb.
Druga rekrutacja uzupełniająca do Programu Erasmus+ odbywa się w trzech etapach. W trakcie I etapu kandydaci zgłaszają się do Programu (poprzez dokonanie rejestracji on-line w systemie USOSweb), II etap obejmuje egzamin z języka obcego (terminy egzaminów zostaną ogłoszone na stronie www.sjo.uksw.edu.pl), w ramach III etapu Komisja Rekrutacyjna ds. Programu Erasmus+ podejmuje decyzje w sprawie zakwalifikowania kandydatów do wyjazdów na studia do uczelni partnerskiej.
Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami, określającymi m.in. zasady postępowania rekrutacyjnego:
Pozostałe informacje o Programie Erasmus+ oraz rekrutacji na wyjazdy w celu odbycia części studiów w uczelniach partnerskich w roku akademickim 2016/2017 znajdują się na stronie internetowej Działu Współpracy Międzynarodowej UKSW (www.dwm.uksw.edu.pl) oraz na stronie internetowej Programu Erasmus+ (www.erasmusplus.org.pl). 
Bliższych informacji o udziale w Programie ERASMUS+ udziela także Pełnomocnik Dziekana WPK ds. Programu ERASMUS+ p. mgr Arkadiusz Mróz.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach