Santander - stypendia i staże

Na prośbę ks. Prorektora dr. hab. Macieja Bały przekazujemy następujące informacje dotyczące stypendiów i staży z Santandera:

- stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników (wykładowcy i administracja): http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/785-50-stypendiow-od-santandera;

- umiędzynarodowienie (półwysep Iberyjski, Ameryka Łacińska): http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/786-granty-na-mobilnosc-miedzynarodowa;

- płatne staże dla studentów lub absolwentów: http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/784-platne-staze-dla-studentow-i-absolwentow-2

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach