Wyniki wyborów do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Z radością pragniemy poinformować, iż ks. prof. dr hab. Zbigniew Janczewski został  wybrany członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na najbliższa kadencję. W imieniu Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW składamy Księdzu Profesorowi najserdeczniejsze gratulacje.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach