VII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanoniczne - eliminacje

Serdecznie zapraszamy studentów WPK na eliminacje do VII Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Kanonicznego, które odbędą się w 21 lutego 2017 roku o godz. 12.45 w sali 321.

W tym roku tematyka Konkursu obejmie:
- księgę IV tytuł IV KPK – Sakrament pokuty;
- przestępstwa przeciwko świętości sakramentu pokuty;
- uwolnienie z kar kościelnych w zakresie wewnętrznym sakramentalnym;
- uwolnienie w zakresie wewnętrznym z przestępstw zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej.

Eliminację odbędą się w formie testu wielokrotnego wyboru. Do etapu głównego Konkursu dostają się trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów podczas eliminacji. Etap główny odbędzie się w marcu 2017 roku na naszej Uczelni.

W razie pytań proszę o kontakt: n.smolinska@uksw.edu.pl

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach