Doktorat p. mgr. Pawła Stasiuka

     Dnia 21 lutego 2017 roku na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej p. mgr. Pawła Stasiuka, absolwenta wyżej wymienionego Wydziału. Doktorant przedłożył Radzie Wydziału rozprawę pt. „Wpływ przymusu i bojaźni na ważność małżeństwa w świetle wyroków Roty Rzymskiej w latach 1983-2004”.
    Praca doktorska została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Gintera Dzierżona. Recenzentami rozprawy byli ks. dr hab. Piotr Majer i ks. prof. UWM dr hab. Lucjan Świto.
    Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, biorąc pod uwagę wyniki egzaminu doktorskiego, walor naukowy przedłożonej pracy właściwy rozprawom doktorskim, opinie recenzentów oraz pozytywny wynik obrony nadała jednomyślnie p. mgr. Pawłowi Stasiukowi stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego.

     W imieniu Wydziału Prawa Kanoniczego UKSW składamy Panu Doktorowi serdeczne gratulacje.

     Galeria: zdjęcie 1zdjęcie 2zdjęcie 3zdjęcie 4.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach