Zaproszenie na konferencję naukową

Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Katedra Prawa Polskiego) ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję naukową: "Rozdział i współpraca Kościoła i Państwa w Europie". Informacja o konferencji.
Konfrerencja odbędzie się 17 maja 2017 r. w Warszawie, ul. Dewajtis 5 (Aula Jana Pawła II).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach