Umowa Patronackia pomiędzy Wydziałem Prawa Kanonicznego UKSW a Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutowskiego

W dniu 7 marca 2017 roku miało miejsce podpisanie Umowy Patronackiej pomiędzy Wydziałem Prawa Kanonicznego UKSW oraz Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutowskiego, na podstawie której Wydział objął patronat dydaktyczno–wychowawczy nad częścią procesu kształcenia w Liceum. Podpisana umowa przewiduje m.in. uczestnictwo uczniów i pracownikom Liceum w wybranych zajęciach dydaktycznych i konferencjach naukowych organizowanych przez Wydział Prawa Kanonicznego, jak również przeprowadzanie przez pracowników, doktorantów i studentów Wydziału lekcji pokazowych i spotkań promocyjnych z uczniami i pracownikami Liceum. 

Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego – ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak oraz Dyrektor Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. bł. ks. Romana Archutowskiego - p. mgr Tomasz Kowalczyk wyrazili nadzieję, że podpisanie umowy stanie się początkiem długiej i owocnej współpracy pomiędzy obiema instytucjami. 

Wydział Prawa Kanonicznego jest trzecim – obok Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego – wydziałem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który objął patronat dydaktyczno – wychowawczy nad częścią procesu kształcenia w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. bł. ks. Romana Archutowskiego.

Galeria: zdjęcie 1, zdjecie 2, zjęcie 3.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach