VII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego

Miło nam poinformować, że tegoroczny Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego wygrała drużyna UKSW. VII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego tematyką obejmował sakrament pokuty, zarówno w wymiarze materialnym, jak i karno – procesowym. W Konkursie wzięły udział drużyny z czterech Uczelni: Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konkurs jak co roku składał się z czterech części: testu, odpowiedzi ustnych na wskazane przez Komisję zagadnienia, pytaniu opisowym oraz kazusu, a uczestnicy byli oceniani zarówno indywidualnie, jak i drużynowo.

Klasyfikacja drużynowa przedstawiała się następująco:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Katolicki Uniwersytet Lubelski

Natomiast w klasyfikacji indywidualnej na podium znaleźli się:
Magdalena Stelmach (UKSW)
Jonasz Chudobski (UAM)
Małgorzata Chojara – Sobiecka

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy za rok!

Galeria: zdjęcie 1.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach