Życzenia Świąteczne - Wielkanoc 2017

„Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce
I twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych”.
Z hymnu Jutrzni

Zmartwychwstały Chrystus obdarzył swoich uczniów błogosławieństwem, łaską, radością i pokojem. Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim Pracownikom, Doktorantom i Studentom, by Jezus również i nam udzielił tych darów. Niech Jego błogosławieństwo towarzyszy nam w codziennej pracy, Jego łaska napełnia nas wytrwałością, a radość i pokój przenikają nasze serca.

Radosnego Alleluja!

Dziekan WPK UKSW
Wielkanoc 2017 r.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach