Zaproszenie do udziału w konferencji „Od zgromadzeń zakonnych o ślubach prostych do nowych form życia konsekrowanego. Ewolucja prawa na przestrzeni ostatnich 100 lat”

Pracownicy i doktoranci Zakładu Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego WPK UKSW w Warszawie serdecznie zapraszają studentów oraz doktorantów do czynnego i biernego  udziału w konferencji pt. „Od zgromadzeń zakonnych o ślubach prostych do nowych form życia konsekrowanego. Ewolucja prawa na przestrzeni ostatnich 100 lat”. W przypadku czynnego uczestnictwa wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY należy przesłać na adres: konferencja.wpkuksw@gmail.com do dnia 25 czerwca 2017 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru abstraktów. Informacje o przyjęciu referatu zostaną rozesłane do 30 czerwca 2017 roku. Najbardziej interesujące artykuły zostaną ewentualnie wydrukowane w zbiorze materiałów pokonferencyjnych. Wybrani autorzy będą zobowiązani do przesłania zredagowanych tekstów do dnia 23 lipca 2017 roku oraz częściowej partycypacji w kosztach druku (200 zł). Czas wystąpienia 15 minut.

Konferencja odbędzie się 28.09.2017 r. w godz. 9.30 - 14.00 w sali 326 UKSWw Warszawie; ul. Dewajtis 5. Czynny (jak i bierny) udział jest bezpłatny.

Pracownicy i doktoranci Zakładu Kanonicznych Form Życia Konsekrowanego WPK UKSW

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach