Stypendia

 

Stypendia doktoranckie 2021/2022. Lista rankingowa.

 

Stypendia doktoranckie 2020/2021. Lista rankingowa.

 

Stypendia doktoranckie 2019/2020. Lista rankingowa.

 

Stypendia doktoranckie 2018/2019. Lista rankingowa.

 

Stypendium doktoranckie na rok akademicki 2018/2019:

Zarządzenie Nr 36/2018  Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 2018 roku w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wniosek dla doktorantów I roku

Wniosek dla doktorantów II-IV roku

 

Stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na rok akademicki 2018/2019:

Zarządzenie Nr 37/2018  Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 2018 roku w sprawie Regulaminu zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zasady przyznawania

Wniosek dla doktorantów I roku

Wniosek dla doktorantów II-IV roku

 

========================================================================================

Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach